Aktualitātes>Turībā noris ERASMUS Intensīvās programmas kurss par mediāciju

Turībā noris ERASMUS Intensīvās programmas kurss par mediāciju (1)

Šonedēļ Biznesa augstskolā Turība 30 studenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Itālijas uzsāk mācības ERASMUS Intensīvās programmas kursā „Mediation in Civil and Criminal Cases to Foster European Wide Settlement of Disputes”. Studenti divu nedēļu garumā intensīvi apgūs zināšanas un praktiskās iemaņas mediācijā, piedalīsies diskusijās un grupu darbā, dosies studiju vizītēs uz LR Augstāko Tiesu un Saeimu, lai izzinātu papildu aspektus par mediācijas lietderību un teorētiskajiem aspektiem.

Mediācija ir strīdu risināšanas veids ārpustiesas kārtībā. Mediācijas procesu vada viens vai divi mediatori, un tas ir brīvprātīgs process – strīdnieki paši vienojas, vai un kad savu strīdu sākt risināt mediācijas kārtībā. Mediāciju var veikt gan civillietās (piemēram, ģimenes, darba vai komercstrīdos, u. c.), gan krimināllietās (vainīgajam vienojoties ar cietušo), gan administratīvajās lietās.

Studenti interaktīvās nodarbībās apgūst plašu mācību programmu par mediācijas civiltiesiskajiem, krimināltiesiskajiem, administratīvajiem, starptautiskajiem, psiholoģiskajiem un finansiālajiem aspektiem. „Šī ir patiešām vienreizēja iespēja mācīties pie Eiropas Savienībā pazīstamiem pasniedzējiem un divu nedēļu laikā apgūt to, ko citādi nāktos mācīties dažādās valstīs atšķirīgos laikos. Studenti iegūs teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi mediatora darbā, tādējādi pēc kursa pabeigšanas spējot patiesi piemērot iegūtās prasmes kā studiju procesā, tā arī profesionālajā jomā,” mācību programmas nozīmīgumu komentē projekta akadēmiskā vadītāja un Turības lektore Dana Rone.

Kā atzīmē D. Rone, mediācija Latvijā kļūst aizvien populārāka. Gan tiesas iesaka tiesvedības dalībniekiem doties pie mediatora, lai savu strīdu atrisinātu mierīgā ceļā, gan arī paši strīdnieki pirms tiesas mēģina strīdu atrisināt ar mediatora palīdzību. Mediators nepieņem lēmumu, bet gan palīdz pašiem strīdniekiem nonākt pie abpusēji pieņemama risinājuma. Mediācijas ceļā var vienoties par plašāku jautājumu loku, nekā tas iespējams tiesā.

Šobrīd Latvijā tiek virzīts pieņemšanai Mediācijas likums un arī attiecīgi grozījumi Civilprocesa likumā, kas regulēs mediāciju. Pēc Mediācijas likuma pieņemšanas tiks pieņemti arī Ministru kabineta noteikumi, kas regulēs kārtību, kādā kļūt par mediatoru. Persona varēs kļūt par mediatoru, ja tā būs apmeklējusi mediācijas kursus un apliecinājusi savas spējas vadīt mediācijas procesu. Tāpat tiks paredzēti mediatora tālākizglītības jautājumi.

Latvijā ir diezgan maz mediācijas jomas speciālistu, trūkst materiālu un arī iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes attiecīgajos kursos. Līdz ar to šis kurss, kurā savas zināšanas un prasmes apvienojušas četras dažādas Eiropas Savienības valstu augstskolas, ir uzskatāms par unikālu.

Šo starpdisciplināro ERASMUS Intensīvās programmas kursu par mediāciju realizē Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar Tallinas Tehnisko universitāti (Igaunija), Viļņas Universitāti (Lietuva) un Dženovas Universitāti (Itālija). Kopumā kursa ietvaros lekcijas un praktiskās nodarbības vadīs 11 pasniedzēji no visām iesaistītajām partnervalstīm.

Mediācijas mācības notiek angļu valodā.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ERASMUS apakšprogrammas aktivitātes „ERASMUS Intensīvās programmas” atbalstu. Projekta numurs: 2013-1-LV1-ERA10-05538.

 

Projekta akadēmiskā vadītāja:
Biznesa augstskolas Turība lektore
Dana Rone
e-pasts: dana.rone@latnet.lv

Projekta administratīvā vadītāja:
Biznesa augstskolas Turība Starptautisko projektu vadītāja
Kristīne Tihanova
telefons: +371 67625371
e-pasts: kristine.tihanova@turiba.lv

08.04.2014

Nodarbību saraksts