Aktualitātes>Turība noslēdz sadarbības memorandu ar biedrību „Mārupes uzņēmēji”

Turība noslēdz sadarbības memorandu ar biedrību „Mārupes uzņēmēji” (1)

Lai veicinātu sociāli ekonomisko aktivitāti, uzņēmējdarbības attīstību Mārupes novadā, kā arī sekmētu jauniešu interesi par uzņēmējdarbību un īstenotu kopīgus projektus jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšanai un praktisko iemaņu apgūšanai, biedrība „Mārupes uzņēmēji” 30. jūnijā parakstīja sadarbības memorandu ar Biznesa augstskolu Turība.

Parakstot memorandu, Biznesa augstskolas Turība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis uzsvēra: „Augstskolas misija ir sniegt iespēju katram iegūt savai profesionālajai jomai atbilstošu, uz biznesu orientētu izglītību un attīstīt sevi kā līderi. Mēs apzināmies, ka šo mērķi pilnvērtīgi iespējams realizēt savstarpējā sadarbībā ar pieredzējušiem uzņēmējiem, tāpēc esam gandarīti par aktīvas sadarbības uzsākšanu ar Mārupes uzņēmējiem.”

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētāja Evita Sondore skaidro: „Domājot par esošajiem un topošajiem biedriem, meklējam aizvien jaunus risinājumus, kā attīstīt uzņēmējdarbību. Biznesa augstskola Turība mums ir ļoti saistošs sadarbības partneris, jo šeit ir gan zinoši cilvēki, kas var darboties kā mentori, gan kopā strādāšanas risinājums, ko piedāvā Turība Business HUB. Jaunam un nelielam uzņēmumam aprīkota darba vieta, ko var izmantot par nelielām izmaksām, ir liels atbalsts attīstības sākumposmā.”

Memoranda ietvaros biedrība „Mārupes uzņēmēji” apņemas sadarbībā ar augstskolu īstenot dažādas aktivitātes, kas vērstas uz izglītības un uzņēmējdarbības attīstību Mārupes novadā un Rīgas pilsētā. Savukārt, Biznesa augstskola Turība apņēmusies aktīvi sadarboties ar biedrību, īpaši Turība Business HUB sniegto pakalpojumu ietvaros, piedāvājot biedrības dalībniekiem draudzīgus nosacījumus. Tāpat augstskola apņemas informēt biedrību par aktualitātēm nozarē un rosināt gan studentus, gan mācībspēkus uz aktīvu sadarbību.

 

###GALLERY-HOLDER###

30.06.2016

Nodarbību saraksts