Aktualitātes>Turība sadarbosies ar Stenforda Universitāti (ASV)

Turība sadarbosies ar Stenforda Universitāti (ASV) (5)

Globāls skatījums un sadarbība ar starptautiskā līmenī atzītām augstskolām ir mūsdienu augstskolas nepieciešamība. Latvijas augstskolu piedāvājumā iezīmējas arvien starptautiskāki vaibsti, un studiju programmas angļu valodā kļūst par mūsu ikdienu.

Lai veicinātu starptautiskās saites augstākās izglītības jomā, Biznesa augstskola Turība ir uzsākusi sadarbību ar divām Amerikas Savienoto Valstu augstskolām – Stenforda Universitāti (Stanford University) un Viljama koledžu (Williams College).

„Sadarbība ar šīm divām ASV universitātēm ir veids, kā varam apgūt viņu pieredzi ilggadējās pastāvēšanas laikā, kas veiksmīgi noderēs mūsu attīstībai starptautiskā kontekstā. Jau pašlaik sadarbojamies ar vairāk nekā 120 partneraugstskolām visā pasaulē, turklāt tepat, Turībā, uz vietas dzīvo un mācās ap 800 starptautisko studentu. Turības piedāvājums ir saistošs studentiem no Indijas, Uzbekistānas, Gruzijas, bet tieši šogad novērojam lielāku studentu interesi no Šrilankas, Ukrainas un Krievijas,” stāsta Biznesa augstskolas Turība Studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektors, Augstākās izglītības eksporta apvienības valdes priekšsēdētājs Imants Bergs.

Iepazīstot Biznesa augstskolu Turība, Stenforda un Viljama koledžas studenti bija patīkami pārsteigti par augstskolas pieeju biznesam teju ikvienā studiju programmā un to, ka studentiem ir dota iespēja mācību procesā veidot savus uzņēmumus un aktīvi iesaistīties Turība Business HUB jeb Biznesa inkubatora darbībā, kas sniedz vērtīgu pieredzi un piedāvā mūsdienīgi aprīkotu darba vidi gan topošajiem, gan esošajiem uzņēmējiem.

01.08.2018

Komentāri

harpreet singh

07.08.2018. 01:58
Yes, really

Turība

06.08.2018. 09:21
Šobrīd galvenais uzsvars sadarbībā tiek likts uz vieslektoru piesaisti un atbalstu Latvijas izglītības sistēmas iepazīšanā, taču nākotnē tiks strādāts arī pie citām sadarbības formām.

Zane

03.08.2018. 09:09
Paldies, Turība, par atbildi. Bet ja neskaita vieslekciju, ko Turības studenti iegūs no šīs sadarbības dažādos līmeņos jau šogad?

Turība

02.08.2018. 14:36
Šobrīd sadarbība norisinās dažādos līmeņos, veicinot labās prakses piemēru apmaiņu. Turībā ar vieslekciju ir viesojies Stenforda Universitātes viesprofesors Tomass Hendriks Ilvess, pastiprinātu interesi ir izrādījuši arī vairāki studenti, tāpēc nākotnē noteikti strādāsim pie tā, lai sadarbības ietvaros arī Turības studentiem būtu iespēja iepazīt šo universitāti un mācībspēkus.

Zane

02.08.2018. 11:47
Kā izpaudīsies šī sadarbība? Vai arī studentiem tiks dota iespēja doties apmaiņas programmās uz šīm universitātēm?

Nodarbību saraksts