Aktualitātes>Turība sekmīgi īsteno sadarbību ar Ķīnas svešvalodas augstskolu Zhejiang Yuexiu (ZYUFL)

Turība sekmīgi īsteno sadarbību ar Ķīnas svešvalodas augstskolu Zhejiang Yuexiu (ZYUFL) (0)

Pagājušā gada rudenī Biznesa augstskola Turība noslēdza sadarbības līgumu ar Ķīnas svešvalodas augstskolu Zhejiang Yuexiu (ZYUFL), kā rezultātā tiek īstenota sekmīga sadarbība - Biznesa augstskolas Turība Tūrisma pētniecības centra direktora, asoc. profesora, Dr.oec. Ē. Lingebērziņa vadītās lekcijas viesmīlības jomā studentiem un metodiskie semināri augstskolas docētājiem.

Sadarbība tika uzsākta, ņemot vērā to, cik būtiski ir izveidot kultūras un zinātnes apmaiņu, kas varētu veicināt progresu un saskarsmi ar dažādām kultūrām.

Abas augstskolas saista vienas un tas pašas intereses un mērķi akadēmiskajā un kultūras jomā. Līgums paredz palielināt zinātniskās un kultūras attiecības, apmainīties ar informāciju, materiāliem un zinātnisko informāciju jomās, kas interesē abas augstskolas, veicināt mācīšanu un pētniecību abpusējo interešu jomās, veicināt mācībspēku, pētnieku un studentu mobilitāti starp abām augstskolām un sagatavot kopīgus pētniecības projektus. 

09.04.2018

Nodarbību saraksts