Aktualitātes>Turībā viesojas Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkla bezpeļņas asociācijas pārstāvji

Turībā viesojas Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkla bezpeļņas asociācijas pārstāvji (0)

Šodien, 7. februārī, plkst. 9.00 – 15.00 Biznesa augstskolā Turība viesojās Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkla bezpeļņas asociācijas (UNEECC) valdes pārstāvji. Tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar asociācijas līdzšinējās darbības novērtējumu, rudenī plānoto starptautisko konferenci Zviedrijas pilsētā Umea un citiem UNEECC aktuāliem tematiem.

Tikšanās sākās ar iepazīšanos augstskolu pārstāvju starpā. Tajā piedalījās un klātesošos uzrunāja organizācijas prezidente Flora Carrijn, vice-prezidents Laszlo Komlosi, vice-prezidents William Chambers, valdes locekļi Britta Lundgren, Francois Carbon, Livia Ilie, ģenerālsekretāre Daniela Preda un ģenerālsekretāres asistente Cristina Potropopu.

No Biznesa augstskolas Turība organizācijas viesus sveica Turības rektors, profesors Jānis Načisčionis, studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektors Imants Bergs, Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāne Agita Doniņa un prodekāne Daina Vinklere, Valodu katedras vadītāja, Dr.paed. Ineta Lūka un citi Turības pārstāvji.

UNEECC pārstāvju vizīte Latvijā kopumā ilgst četras dienas, no 5. līdz 8. februārim. Programmā ietverta tikšanās ar Nodibinājuma Rīga 2014 pārstāvjiem, viesošanās un asociācijas valdes sēde Biznesa augstskolā Turība, kā arī iepazīšanās ar Latvijas galvaspilsētu un dažādu kultūras pasākumu apmeklēšana.

Rīkojot asociācijas pārstāvju uzņemšanu Latvijā, Biznesa augstskola Turība guvusi iespēju iesaistīties Eiropas kultūras galvaspilsētas Rīga 2014 programmas organizēšanā un īstenošanā.

 

###GALLERY-HOLDER###

 

Konferences Eiropas kultūras galvaspilsētās ir viens no svarīgākajiem gada notikumiem. Biznesa augstskola Turība ir piedalījusies UNEECC organizētajās konferencēs no 2011. gada. Konferenču tematika pamatā ir saistīta ar kultūru, izglītību, valodām un kultūrvidi un pulcē 44 universitāšu pārstāvjus no teju visām līdz šim Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu ieguvušajām pilsētām.

UNEECC – Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkla bezpeļņas asociācija, kas dibināta 2006. gada decembrī Ungārijā, Pēčā. Asociācija tika dibināta, lai Eiropas kultūras galvaspilsētu universitātes un augstākās izglītības iestādes izmantotu šo prestižo Eiropas institūciju jauna veida akadēmiskai un izglītības sadarbībai. Organizācija rīko divas plašākas tikšanās gadā – valdes sēdi ziemā un ikgadējo starptautisko konferenci rudenī.

07.02.2014

Nodarbību saraksts