Aktualitātes>Turības absolventu gada balva "Brīvība. Uzņēmība. Kompetence."

Turības absolventu gada balva "Brīvība. Uzņēmība. Kompetence." (0)

Biznesa augstskola Turība lepojas ar saviem absolventiem un viņu panākumiem. Lai vēl vairāk stiprinātu saikni ar augstskolas absolventiem un novērtētu viņu panākumus, tiek aizsākta jauna tradīcija - Turības absolventu gada balva "Brīvība. Uzņēmība. Kompetence.". Katru gadu svinīgās ceremonijas laikā tiks piešķirti 1 - 10 apbalvojumi - Goda absolvents.

Līdz 2015. gada  22. aprīlim augstskolas absolventiem, fakultāšu domniekiem un Padomnieku konventa dalībniekiem, sadarbības partneriem, nozaru un darba devēju organizācijām ir iespēja ieteikt kandidātus izvirzīšanai goda nosaukuma piešķiršanai, aizpildot reģistrācijas formu.

Jebkurš Biznesa augstskolas Turība absolvents var tikt ieteikts vai ieteikt sevi pats apbalvojuma saņemšanai.

Goda absolventa apbalvojuma saņemšanai tiks izvirzīti tie absolventi, kuri izcelsies ar saviem darbiem, sasniegumiem un nopelniem biznesā, izglītībā, zinātnē un citās jomās. Tiesības izvirzīt pretendentus goda nosaukuma piešķiršanai ir augstskolas personālam un studējošajiem.

Par to, kuriem no absolventiem piešķirt Goda absolventa apbalvojumu, lems Senāta apstiprināta Goda nosaukumu komisija.  Goda nosaukumu komisija rekomendēs Senātam pretendentus goda nosaukuma piešķiršanai un Senāts to apstiprinās vai noraidīs.

2015. gada maijā apbalvojamo absolventu saraksts tiks publicēts augstskolas mājas lapā www.turiba.lv

Apbalvojama saņēmēji tiks informēti personiski un aicināti uz svinīgo Turības absolventu gada balvas "Brīvība. Uzņēmība. Kompetence." apbalvošanas ceremoniju, kas notiks 21. maijā.

Goda nosaukums apliecina Biznesa augstskolas Turība atzinību personas nopelniem sabiedrības un augstskolas labā, tas nedod materiālas priekšrocības. Goda nosaukums tiek piešķirts uz mūžu. Goda nosaukumu sevišķi būtisku iemeslu dēļ var atsaukt ar Satversmes sapulces lēmumu.

20.04.2015

Nodarbību saraksts