Aktualitātes>Turības absolventu monitoringā noskaidrots, ka lielākā daļa absolventu ieņem vadošos amatus un ir labi atalgoti

Turības absolventu monitoringā noskaidrots, ka lielākā daļa absolventu ieņem vadošos amatus un ir labi atalgoti (2)

Biznesa augstskolas Turība veiktās absolventu aptaujas rezultāti liecina, ka augstskolas absolventi veiksmīgi integrējas darba tirgū un saņem labu atalgojumu. Vairāk nekā puse – 53% – no respondentiem, kas aizpildījuši aptauju, ieņem vadošos amatus, savukārt 47% paši veic uzņēmējdarbību. Augstskolas absolventu vidējie ikmēneša ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas pārsniedz 600 latus, kas ir teju divreiz vairāk nekā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto Latvijā*.

Kopējās tendences vēsta, ka augstskolas absolventi labi kotējas darba tirgū un gūst labus panākumus karjerā. 83% absolventi norādījuši, ka absolvējuši augstskolu jau darba ņēmēja statusā un 67% strādā ar iegūto specialitāti saistītā nozarē. Vadošajos amatos patlaban darbojas 53% apjautāto, kā speciālisti un izpildītāji strādā 41%, savukārt 6% no absolventiem darba pieredzi iegūst kā asistenti.

Kā var secināt no iegūtajiem datiem, gandrīz puse no absolventiem 47% paši veic uzņēmējdarbību, 29% procenti šobrīd strādā valsts vai pašvaldības iestādēs, 17% strādā privātajā sektorā, 5% respondentu atzīmējuši, ka vienlaikus nodarbināti vairākos sektoros, 1% iegūtās zināšanas pielieto, strādājot nevalstiskajā sektorā. 1% absolventu atzīmējuši, ka ir darba meklētāja statusā. Savukārt 12% respondenti turpinājuši vai turpina studēt arī pēc augstskolas absolvēšanas.

Aptaujas dati liecina, ka absolventu vidējie ikmēneša ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas pārsniedz 600 latus, kas ir teju divreiz vairāk nekā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto Latvijā. Lielākās algas novērojamas vadošajos amatos, ko vairākumā ieņem absolventi ar augstāka līmeņa izglītību. Absolventi ar maģistra grādu vadības līmeņa amatos strādā par 8% vairāk salīdzinājumā ar bakalaura grāda īpašniekiem. Speciālistu un izpildītāju amati biežāk sastopami absolventu vidū, kuri ieguvuši bakalaura vai 1. līmeņa augstākās izglītības diplomus.

Absolventi norādījuši, ka darbojas nozarēs, kā tūrisms un pasākumu organizēšana, ēdināšana, tirdzniecība, valsts pārvalde, apdrošināšana, vērstpapīri, finanses, juridiskie pakalpojumi. Salīdzinoši mazāk Turības absolventu darbojas izglītībā, ražošanā, veselībā un sportā, celtniecībā, transporta nozarē, nekustamā īpašuma nozarē, lauksaimniecībā, reklāmā un kultūrā.

Biznesa augstskola Turība katru otro gadu aptaujā absolventus. Šogad veiktajā absolventu monitoringa aptaujā kopumā piedalījās 822 respondenti. Aptaujas jautājumu loks ietvēra informāciju par absolvēto studiju programmu, iegūto izglītības līmeni augstskolā, pārstāvēto nozari profesionālajā karjerā, ieņemamo amatu, ienākumu līmeni, studiju procesa novērtējumu un citiem būtiskiem rādītājiem, kas ļauj izsekot absolventu darba gaitām pēc augstskolas absolvēšanas.

* Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem  2012. gadā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pēc nodokļu nomaksas ir 343 lati.

 

12.07.2013

Nodarbību saraksts