Aktualitātes>Turības docētāja Dana Rone: Mediācija var sniegt risinājumu ne tikai civillietās, bet arī krimināllietās un starptautiskos konfliktos

Turības docētāja Dana Rone: Mediācija var sniegt risinājumu ne tikai civillietās, bet arī krimināllietās un starptautiskos konfliktos (0)

No 18. jūlija līdz 29. jūlijam Biznesa augstskolā Turība norisinās NORDPLUS intensīvie kursi – vasaras skola: „Mediācija civillietās un krimināllietās”*, ko organizē Biznesa augstskola Turība (Latvija), Mykolas Romeris Universitāte (Lietuva), Tallinas Tehniskā universitāte (Igaunija) un Turku Ekonomikas un biznesa vadības skola (Somija). Kursu ietvaros vairākas lekcijas vada arī zvērināta advokāte, mediatore un Biznesa augstskolas Turība docētāja Dana Rone, kura tuvāk skaidro, kādus konfliktus iespējams atrisināt ar mediācijas palīdzību, kā arī iepazīstina ar vairākiem mediācijas veiksmes stāstiem.

Brīvprātīgs process tiem, kas spēj uzņemties atbildību

Mediācija pirmām kārtām ir brīvprātīgs process, kurā konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas palīdzību, pašas mēģina atrast konstruktīvu konflikta risinājumu. Jāņem vērā, ka mediācijas process ir konfidenciāls.

Pievēršoties mediācijas veiksmes stāstiem, var izcelt pozitīvos piemērus gan civiltiesībās, gan krimināltiesībās un citās tiesību jomās. No civillietām Latvijā, kas veiksmīgi tika atrisinātas, izmantojot mediāciju, gribētos minēt gadījumu par ieilgušu nekustamā īpašuma strīdu (zemes gabals piederēja vienam īpašniekam, bet ēka daļēji citam īpašniekam), kurā iesaistītās puses tiesājās aptuveni četrus gadus. No juridiskā aspekta situācija bija ļoti interesanta, respektīvi, bija daudz strīdīgu jautājumu par to, kā jāmaksā nomas maksa, par kādu teritoriju u.tml. Iesaistītās puses pašas pieņēma lēmumu par mediācijas nepieciešamību, un šī, šķietami bezcerīgā situācija, tika atrisināta pēc trīs mediācijas reizēm – puses noslēdza vienošanos gan par nomas maksu, gan citiem jautājumiem. Protams, iesaistītās puses nekļuva par labiem sadarbības partneriem, bet tika pārrunāti visi pagātnes aizvainojumi, kas ilgajā tiesvedības procesā bija radušies. Puses noslēdza izlīgumu, un tiesvedības process tika izbeigts.

Sekmīgi pielietojams instruments arī krimināllietās

Mediācija kā metode ir sekmīgi pielietojams instruments arī risinājumu panākšanā krimināllietās. Lielākoties izlīgumus krimināllietās Latvijā realizē Valsts probācijas dienests, kur ir gan pamata darbā strādājošie izlīguma vadītāji, gan tiek piesaistīti brīvprātīgie izlīguma vadītāji no malas. Izlīguma process krimināllietās ir tas pats mediācijas process. Manuprāt, mediācija krimināllietās īpaši piemērojama tad, kad gados jauniem cilvēkiem neapdomības dēļ gadījies “iekulties” nepatikšanās, un nodarītais kaitējums ir salīdzinoši neliels. Krimināla sodāmība jaunam cilvēkam var sabojāt visu turpmāko dzīvi, tāpēc Valsts probācijas dienests nereti saņem aicinājumu no tiesas, prokuratūras vai policijas veikt izlīguma procesu starp iesaistītajām pusēm. Ja cietušais piekrīt ierasties uz izlīgumu, un vainīgais ir gatavs kompensēt nodarīto vai atvainoties, tad ir pamats, lai noslēgtu izlīgumu un, attiecīgi, izbeigtu kriminālprocesu. Mediācija sniedz iespēju pusēm apsēsties pie pārrunu gaida un izrunāt visus neskaidros jautājumus. Risinot strīdus tiesas ceļā, bieži vien paliek daudz neatbildētu jautājumu un neskaidrību.

Mediators – starptautiska autoritāte – var risināt arī starpvalstu konfliktus

Mediācija ir pielietojama arī starptautisku konfliktu risināšanā, piemēram, gadījumos, kad radušies konflikti starp valstīm vai etniskām grupām. Mediācija kā starptautisks konfliktu risināšanas instruments tiks aplūkota arī NORDPLUS intensīvo kursu ietvaros, kur tiks skaidrots, ka, risinot starptautiskus konfliktus vai strīdus, mediatoram jābūt starptautiski atzītai autoritātei, piemēram, kādas valsts līderis var uzņemties iniciatīvu palīdzēt sarunu ceļā risināt divu citu valstu konfliktu.

Mediācija sniedz risinājumu tikai tad, ja iesaistītās puses ir atbildīgas

Ilgstošs konflikts vai tiesvedība, kas ilgst vairākus gadus, nogurdina iesaistītos, turklāt, izsmeļ to finansiālos un laika resursus – tas nereti ir iemesls, kādēļ iesaistītās puses nonāk pie lēmuma par mediāciju. Ir gadījumi, kad šādu iespējamo risinājumi iesaka tiesnesis vai jurists.

Mediācija ir efektīva tajā gadījumā, ja personas, kas iesaistītas procesā, ir atbildīgas. Proti, ja iesaistītās puses ir spējīgas un gatavas uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un rezultātu. Gadījumos, kad cilvēki ir inerti un gaida rezultātu no trešās personas, kā arī tikai vaino oponentu, mediācija var arī nesniegt cerēto risinājumu.

 

Autore: Zvērināta advokāte, mediatore un Biznesa augstskolas Turība docētāja Dana Rone

*Projekts tiek īstenots ar NORDPLUS augstākās izglītības programmas atbalstu. Projekta Nr. NPHE-2016-10071

25.07.2016

Nodarbību saraksts