Aktualitātes>Turības Juridiskās fakultātes doktorantes Tatjana Jurkeviča un Elīna Stankeviča veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbus

Turības Juridiskās fakultātes doktorantes Tatjana Jurkeviča un Elīna Stankeviča veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbus (0)

Trešdien, 30. septembrī, Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, notika Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darba tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanas aizstāvēja Tatjana Jurkeviča un Elīna Stankeviča.

T.Jurevičas promocijas darba temats ir "Elektroniskie pierādījumi civilprocesā" (darba zinātniskais vadītājs: Dr. iur. Lauris Rasnačs, darba recenzenti: Dr. iur. J. Grasis, Dr. iur. I. Kronis, Dr. iur. J. Paśnik), savukārt, E.Stankevičas promocijas darba temats ir "Īpašuma daudzdzīvokļu dzīvojamā māja tiesiskā regulējuma problemātika" (darba zinātniskā vadītājs: Dr. iur. Aleksandrs Baikovs, darba oficiālie recenzenti: Dr. iur. Ingrīda Veikša, Dr. hab. iur. Osvalds Joksts, Dr. hab. iur Staņislavs Pikuļskis).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī augstskolas mājaslapā.

30.09.2015

Nodarbību saraksts