Aktualitātes>Turības Komunikācijas fakultātes studenti iesaistīsies žurnāla „Latvijas Tirgotājs” tapšanā un izdošanā

Turības Komunikācijas fakultātes studenti iesaistīsies žurnāla „Latvijas Tirgotājs” tapšanā un izdošanā (0)

Šodien, 25. augustā, Biznesa augstskola Turība (BAT) un biedrība „Latvijas Tirgotāju asociācija” parakstīja sadarbības līgumu ar mērķi paaugstināt augstskolas Komunikācijas fakultātes visu studiju programmu studentu profesionālās prasmes un kompetenci komunikācijā un žurnālistikā.

Līgumu parakstīja biedrības „Latvijas Tirgotāju asociācija” valdes priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs un BAT valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis. Turību šajā  svinīgajā brīdī pārstāvēja arī Komunikācijas fakultātes dekāns, asoc. profesors Andris Pētersons.

Sadarbības līgums paredz, LTA sadarbojas ar augstskolas Komunikācijas fakultāti žurnāla „Latvijas Tirgotājs” izdošanā un mājas lapas izveidē, iesaistot fakultātes studentus žurnāla un mājas lapas vadībā, redakcionālā un reklāmas satura nodrošināšanā, žurnāla virzībā tirgū un dažādu žurnāla un ar tā tematiku saistītu notikumu organizēšanā.

Komunikācijas fakultātes bakalaura un maģistra studiju programmas studenti pēc pašu brīvas gribas varēs pieteikties darboties žurnāla „Latvijas Tirgotājs” veidošanā kā žurnālisti, reklāmas pārdevēji, sabiedrisko attiecību speciālisti vai citā vakantā amatā un pretendēt uz atlīdzību, kas tiek aprēķināta pēc iepriekšējas vienošanās, ņemot vērā kvalitatīvi padarītā darba apjomu un redakcijas iespējas.

“Žurnāls tiek izdots kopš 1920.gada, un katrs laikmets prasa jaunu pieeju žurnāla veidošanā. Manuprāt, augstskola Turība gatavo komunikāciju speciālistus, ņemot vērā šodienas tendences žurnālistikā. Žurnāla elastīgā struktūra pieļauj veikt kardinālas izmaiņas tā saturā un formā, tāpēc šeit redzu abpusēji izdevīgu sadarbību – studentiem reālu mācību “poligonu”, kurā uzreiz redz sava darba rezultātus, savukārt žurnālam neatsverams palīgs tā veiksmīgai darbībai otrajā izdošanas gadu simtenī,” par sadarbību saka LTA prezidents Henriks Danusēvičs.

Komunikācijas fakultātes dekāns, asoc. profesors Andris Pētersons: „Izvēloties studijas, jaunietis vēlas būt drošs, ka iegūtā izglītība palīdzēs iegūt vietu darba tirgū izvēlētajā jomā. Augstskolas sadarbība ar nozari ir atbilde topošajam profesionālim, ka jau studiju laikā būs iespēja darboties un iegūt praktisku pieredzi  reālā žurnālā un saņemt par to atlīdzību!”

Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultāte piedāvā piecas studiju programmas - Starptautiskā komunikācijas vadība (profesionālā bakalaura studiju programma), Sabiedriskās attiecības (profesionālā bakalaura studiju programma), Žurnālistika un mediji (profesionālā bakalaura studiju programma), Sabiedriskās attiecības (profesionālā maģistra studiju programma) un Komunikācijas vadība (doktora studiju programma). Visas studiju programmas akreditētas studiju virzienā „Informācijas un komunikācijas zinātnes” uz maksimālo termiņu un ieguvušas visaugstāko novērtējumu.

Studijas tiek vērtētas kā kvalitatīvas un modernas, atbilstošas mūsdienu darba tirgus prasībām un uz jauno speciālistu profesionālo izaugsmi vērstas.

25.08.2014

Nodarbību saraksts