Aktualitātes>Turības maģistrantu Līgatnes pētījumi turpinās

Turības maģistrantu Līgatnes pētījumi turpinās (1)

Sestdien, 2013. gada 23. februārī, aukstā, sniegotā, bet ļoti saulainā ziemas dienā Starptautiskās tūrisma fakultātes (STF) maģistrantūras studenti devās jau savos otrajos lauku pētījumos uz Līgatni. Pirmās vizītes mērķis bija izprast esošo tūrisma attīstības situāciju Līgatnes novadā, savukārt šīs vizītes mērķis bija noskaidrot iespējamos sadarbības partnerus reģionā un dziļāk izpētīt atsevišķus Līgatnes novada tūrisma produktus un to attīstības iespējas. Līdz ar to tika apmeklēta Sigulda, Līgatnes dabas takas, rehabilitācijas centrs un padomju slepenais bunkurs.

Vizīte tika uzsākta ar viesošanos Siguldā, kur studenti tikās ar Siguldas Tūrisma informācijas centradirektori Lauru Konstanti, lai noskaidrotu gan Gaujas Nacionālā parka klastera attīstības tendences un iecerētās aktivitātes nākotnē, gan arī Siguldas veiksmīgo pieredzi tūrismā pēdējo gadu laikā. Pēc šīs vizītes studenti devās uz Līgatni, kur Līgatnes kultūras namā sniedza prezentāciju, piedāvājot savas Līgatnes tūrisma stratēģijas priekšizpētes rezultātus — idejas Līgatnes produktu paletes papildināšanai nākotnē.

Dziļākai produktu izpētei tika iepazītas Līgatnes dabas takas un rehabilitācijas centrs "Līgatne". Studenti iepazinās gan ar rehabilitācijas centra telpām, gan centra attīstības problēmām, gan nākotnes iecerēm, attīstoties kā vienam no Līgatnes tūrisma piedāvājuma elementiem.  No profesionālā viedokļa interesants bija arī 9 metrus zem rehabilitācijas centra esošais padomju slepenais bunkurs, kura apskate studentus rosināja uz jaunām tūrisma produktu idejām.

Šī vizīte Līgatnē ir jau otrā no studiju kursos "Tirgvedības stratēģijas tūrismā" (docente Dr.oec. Aija van der Steina) un "Tūrisma plānošana" (profesore Dr. geogr. Maija Rozīte) ieplānotajām vizītēm. Iepriekšminēto studiju kursu ietvaros studenti apgūst tūrisma attīstības plāna un mārketinga stratēģijas izstrādes teorētiskos pamatus, kā arī praktiski izstrādā Līgatnes tūrisma attīstības stratēģiju, iekļaujot mārketinga stratēģijas izstrādi. Izstrādātās Līgatnes tūrisma attīstības stratēģijas galējais variants interesentiem tiks prezentēts  aprīlī.

 

Sagatavoja Ī. Sviklis

28.02.2013

Nodarbību saraksts