Aktualitātes>Turības maģistrantūras absolventi prezentē Augšdaugavas attīstības stratēģiju

Turības maģistrantūras absolventi prezentē Augšdaugavas attīstības stratēģiju (0)

Sestdien, 4.februārī, līdz ar “Augšdaugavas Tūrisma Attīstības Stratēģijas” gala dokumenta nodošanu Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA” pārstāvei Diānai Timošenko un Krāslavas novada Tūrisma Informācijas Centra pārstāvei Intai Lipšānei, noslēdzās pusotru gadu ilgušais pētījums, kura mērķis bija izstrādāt tūrisma attīstības stratēģiju Aizsargājamo Ainavu Apvidum “Augšdaugava”.

Stratēģija ir Biznesa augstskolas Turība, Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA” un Krāslavas novada Tūrisma Informācijas Centra, sadarbības projekts, kuru atbalstījusi arī Dabas Aizsardzības Pārvalde un vietējie uzņēmēji. Izstrādātās stratēģijas autori ir Biznesa augstskolas Turība Starptautiskās tūrisma fakultātes, maģistra studiju programmas “Tūrisma Stratēģiskā vadība” nu jau absolventi, sadarbībā ar mācībspēkiem un Tūrisma Pētniecības Centru.  Turpinot iepriekšējo gadu veiksmīgo praksi, stratēģija ir studiju kursu “Starptautiskā tūrisma vide”, “Tūrisma stratēģiskā plānošana” un “Tūrisma tirgvedības stratēģijas” praktisko uzdevumu gala rezultāts. Stratēģijas gala versijas tapšanā īpaši izceļams ir Starptautiskās tūrisma fakultātes absolventes Katrīnas Seržantes ieguldījums.

Stratēģijas izstrādē tika piesaistīti arī ārvalstu studējošie, kā arī veicināta sadarbība Latvijas tūrisma nozarē
Pirms stratēģijas nodošanas pašvaldību pārstāvjiem, notika diskusija, kurā piedalījās pētījuma autori, esoši Starptautiskās tūrisma fakultātes maģistranti, citi studējošie un augstskolas mācībspēki. Kā atzina Tūrisma pētniecības centra vadītājs Ēriks Lingebērziņš, Augšdaugavas tūrisma stratēģijas izstrāde ir bijis sevišķi interesants un aizraujošs notikums un tam ir vairāki iemesli. Pirmkārt, pirmo reizi stratēģijas izstrādē tika piesaistīti arī ārvalstu studējošie, kas ļāva paskatīties uz galamērķi mazliet citādāk, veicinot radošas idejas un pieejas. Otrkārt, izvēloties Augšdaugavu kā galamērķi, apzināti tika izvēlēts sarežģītākais ceļš, kas paredzēja, sadarbību ar vienlaikus divām pašvaldībām, tādejādi parādot tik ļoti nozīmīgo un aktuālo sadarbības jautājumu Latvijas tūrisma nozarē. Neskatoties uz izaicinājumiem, ar kuriem autoriem nācās saskarties stratēģijas izstrādes gaitā, visas iesaistītās puses izteica gandarījumu par iegūto dokumentu un tajā atspoguļotajiem rezultātiem.

Aizsargājamās teritorijas nav šķēršļi tūrisma attīstībai
Lai gan stratēģija paredz tūrisma attīstības iespējas aizsargājamās dabas teritorijās, kā viens no galvenajiem secinājumiem, par kuru plaši tika diskutēts, ir, ka aizsargājamās teritorijas nav šķēršļi tūrisma attīstībai un Augšdaugavas dabas objekti ir lieliski piemēroti tūrismam. Vēl jo vairāk, tika uzsvērts, ka tūrisms var būt kā impulss reģiona attīstībai, veicinot vietējo iedzīvotāju nodarbinātību un iesaisti tūrisma nozarē. Savukārt, kā viens no galvenajiem uzdevumiem pašvaldībām ir darbs ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, veicinot to ieinteresētību un iesaisti tūrismā. Diskusijas dalībnieki atzina, ka Augšdaugava, kā tūrisma galamērķis, šobrīd ir jauna un salīdzinoši maz atpazīstama vieta, tomēr tai ir visi priekšnoteikumi lai ilgtermiņā tā varētu kļūt par nozīmīgu tūrisma galamērķi gan vietējiem, gan starptautiskajiem tūristiem, kuri meklē saistošus piedāvājumus atpūtai brīvā dabā un jaunas kultūrvēsturiskās pieredzes.

Noslēgumā, Tūrisma Pētniecības Centra vadītājs izteica cerību, ka pagājušā gadā iesāktais nākamais pētījums – Sēlijas tūrisma attīstības stratēģija, pēc gada lieliski papildināts šo stratēģiju. 

06.02.2017

Komentāri

Nodarbību saraksts