Aktualitātes>Turības pasniedzējas vieslekcijas Horvātijā

Turības pasniedzējas vieslekcijas Horvātijā (0)

Š. g. martā Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras lektore Anda Komarovska ERASMUS mobilitātes programmas ietvaros pasniedza vieslekcijas Rijekas Universitātes Tūrisma un viesmīlības fakultātes studentiem ostas pilsētā Rijekā. Piedāvājam A. Komarovskas atskatu par to, kā pasniedzējai veicies nereti dēvētajā kontrastu zemē Horvātijā.

Šī gada 4.- 8. martā man tika piedāvāta iespēja novadīt nodarbības Rijekas Universitātes (University of Rijeka) Tūrisma un viesmīlības fakultātes studentiem Horvātijā, kā arī ievadīt sarunas par iespējamu tālāku sadarbību abu augstskolu starpā.

Tūrisma un viesmīlības fakultāte atrodas Opātijā, Vidusjūras piekrastes teritorijā, kas ir viens no iecienītākajiem tūristu galamērķiem Eiropā,  ainaviski ļoti skaistā vietā, senā celtnē.

Rijekas Universitāte ir valsts augstskola, fakultāšu un studentu skaits ir ievērojami lielāks nekā Turībā, arī Tūrisma un viesmīlības fakultātē studentu skaits ir lielāks nekā mūsu Starptautiskā tūrisma fakultātē,- ap 3000 studentu. Tik lielam studentu skaitam fakultātes telpas ir pārāk mazas, un tādēļ reizēm lekcijas tiek organizētas blakus esošo viesnīcu telpās. Tas ir iespējams  tādēļ, ka dažādu naktsmītņu skaits Opātijā ir ļoti liels, un, kamēr nav sākusies aktīvā tūrisma sezona, vairums viesnīcu ir tukšas.

Man Tūrisma un viesmīlības fakultātē bija jānovada nodarbības, kā arī jātiekas ar fakultātes prodekāni starptautiskās sadarbības jautājumos profesori Sandru Jankoviču. Saruna notika, piedaloties otrai manai kontaktpersonai - profesorei, Korporatīvās komunikācijas katedras vadītājai Renatai Foksai. Saruna notika draudzīgā un konstruktīvā gaisotnē, tika pārrunāti dažādi jautājumi, kas saistīti ar mācību darbu abās augstskolās, kā arī pārspriestas turpmākās sadarbības iespējas. Pēc sarunas man tika piedāvāta iespēja apmeklēt fakultātes bibliotēku un iepazīties ar  mācību materiāliem tūrismā angļu valodā. Interesanti, ka vairumu mācību materiālu fakultātes pasniedzēji raksta paši.

Nodarbības biju  sagatavojusi par sekojošu tematiku: „Jaunākās tendences tūrismā pasaulē un Latvijā” un „Tūrisma un brīvdienu pavadīšanas veidi Latvijā”. Atbilstoši prasībām nodarbības bija sagatavotas prezentāciju formā, ar praktiskiem uzdevumiem tūrisma terminoloģijā. Nodarbībās iekļāvu informatīvu materiālu par Biznesa augstskolu  Turība, Latviju un Rīgu kā tūrisma galamērķiem. Lai nodarbības sagatavotu, izmantoju gan  pieejamos mācību un informatīvos materiālus, gan interneta resursus, gan konsultējos ar vairākiem profesionāļiem tūrisma jomā. Demonstrēju arī videomateriālu - īsfilmu „Share Riga”, kas guvis starptautisku atzinību: 3 . vietu starptautiskajā tūrisma izstādē ITB Berlin 2013.

Nodarbību laikā no horvātu studentu puses jutu nedalītu ieinteresētību manā stāstījumā, nodarbības beidzās ar atzinību un aplausiem, un sajutu patiesu gandarījumu par paveikto.

Izdevās arī ieinteresēt horvātu studentus par Latviju, Rīgu un Biznesa augstskolu Turība. Pēc nodarbībām vairāki studenti uzkavējās, lai gūtu papildus informāciju par iespējām dibināt kontaktus ar Turību un pieteikties ERASMUS mobilitātes programmā.

Par Turību ir ieinteresējušies arī Rijekas Universitātes mācībspēki, kas ir uzaicināti nākamā akadēmiskā mācību gada sākumā šeit novadīt nodarbības.

Uzskatu, ka mans darba komandējums ir izdevies, un esmu ārkārtīgi apmierināta un gandarīta par rezultātu.

 

 

Raksta autore: Valodu katedras lektore Anda Komarovska

Foto: No personīgā arhīva

26.03.2013

Nodarbību saraksts