Aktualitātes>Turības studente iegūst 2. vietu tūrisma nozares zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Turības studente iegūst 2. vietu tūrisma nozares zinātniski pētniecisko darbu konkursā (0)

Gadskārtējā nozares sarīkojumā “Tūrisma forums 2015”, 4. decembrī, tika apbalvoti Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) izsludinātā „Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2015. gada konkursa” uzvarētāji.

Par otru labāko atzīts Biznesa augstskolas Turība studentes Ligitas Karveles bakalaura darbs „Latgales skatu vietu iesaiste tūrismā un virzība tirgū”. Darba vadītāja - Daina Vinklere.

Pirmā vieta piešķirta Mairitai Lazdiņai no Vidzemes augstskolas par maģistra darbu „Sociālo mediju izmantošana Latvijas tūrisma nozares uzņēmumu klientu attiecību vadībā”, savukārt, trešo vietu ieguvusi Vidzemes augstskolas studente Uva Klāsupapar bakalaura darbu ““Laimas” šokolādes muzeja attīstība”.

Konkursa vērtēšanas komisijas vadītāja TAVA direktora pienākumu izpildītāja Inese Šīrava saka: “Ir prieks, ka studenti konkursu ir pamanījuši. Viņi ar katru gadu arvien vairāk piesaka savus darbus un ir gatavi ar savu pētījumu rezultātiem iepazīstināt arī nozares pārstāvjus. Komisijai nav viegli izšķirties par laureātiem, jo konkursam tiek iesūtīti labākie darbi. Pētījumu tēmas ir ļoti atšķirīgas un dažbrīd grūti salīdzināmas. Vērtējot mēģinājām ieraudzīt gan studenta personīgo ieguldījumu, gan iespējamo noderīgumu nozarei. Es ceru, ka šie darbi ir nonākuši ne tikai konkursa komisijas rokās un augstskolu bibliotēkās, bet atraduši atsaucību arī reģionos, pašvaldībās un uzņēmumos, lai darbos piedāvātie priekšlikumi rastu praktisku izmantojumu. ” 

Biznesa augstskola Turība ir arī viena no tām augstskolām, kas konkursā piedalījušās visaktīvāk – kopumā no Turības Starptautiskā tūrisma fakultātes konkursā piedalījās deviņi studenti.

Visvairāk bijis bakalaura darbu pieteikumu, taču iesniegti arī daži maģistra un studiju darbi. Tematiskais loks - ļoti plašs, sākot, piemēram, ar “Melnā tūrisma produktu izveidi Kurzemes reģionā”, mūsdienās uzcelto kristīgo konfesiju baznīcu izmantošanas iespējām tūrismā, un beidzot, piemēram, ar “Tūrisma attīstības scenārija veidošanu Strenču novadā” un “Vidzemes guberņas bijušo šaursliežu dzelzceļa līniju izmantošanas iespējām tūrismā”. 

Konkursa virsuzdevums bija veicināt Latvijas tūrisma nozares izpēti un analīzi un reizē sekmēt studentu zinātniski pētniecisko darbu tūrisma jomā. Tajā tika iesniegti kopumā 32 darbi.

Darbi tika vērtēti pēc sešiem galvenajiem kritērijiem, tostarp, pēc tēmas oriģinalitātes, aktualitātes tūrisma nozarē un noderības TAVA turpmākajā darbā.

Konkursa godalgoto darbu autori un vadītāji saņēma diplomu par iegūto vietu, dāvanu karti atpūtai Latvijā un iespējas prezentēt savu darbu tūrisma nozares sarīkojumos.

07.12.2015

Nodarbību saraksts