Aktualitātes>Tūrisma MBA studijas Turībā – iespēja studēt arī vakarā

Tūrisma MBA studijas Turībā – iespēja studēt arī vakarā (1)

Biznesa augstskola Turība piedāvā MBA studiju programmu „Tūrisma stratēģiskā vadība”, kuras saturs ļauj iepazīt un izprast pasaules tūrisma attīstības virzienus un būtību, kā arī to ietekmējošos faktorus. Studējošie mācās izstrādāt tūrisma galamērķu stratēģijas mūsdienu globālajā un mainīgajā vidē, kā arī pētīt, analizēt un salīdzināt tūrisma galamērķus Latvijā un pasaulē. Absolvējot programmu, tiek iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā (MBA).

ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual sertifikāts

Šai studiju programmai ir piešķirta prestižās ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UN World Tourism Organization) TedQual akreditācija līdz 2018. gadam. Programmai piešķirtais sertifikāts ir vienīgais ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual sertifikāts Centrāleiropā. Šis dokuments tiek piešķirts tikai tām augstskolām, kuru īstenotā augstākā izglītība atbilst visaugstākajiem starptautiskajiem kvalitātes standartiem.

Biznesa augstskolas Turība, programmas Tūrisma stratēģiskā vadība direktors Ēriks Lingebērziņš:”Tūrisma nozare Latvijā turpina būt viena no visstraujāk augošajām nozarēm Latvijā un kā rāda pēdējo gadu tendences pakalpojumu sektora potenciāls ekonomikas attīstībai pilnībā netiek izmantots. Latvija, tāpat citi konkurējošie galamērķi, meklē iespējas gan piesaistot tūristus no jauniem tirgiem, gan attīstot jaunus produktus. Tūrisma nozares visaptverošas attīstības priekšnoteikums ir tūrisma nozares uzņēmēji un augsti kvalificēti speciālisti, kuri ir zinoši atbildēt uz pastāvošajiem un nākotnes izaicinājumiem. Studiju programma ir veidota ņemot vērā nozares aktualitātes, tā ir pilnveidota cieši sadarbojoties ar vadošajiem nozares uzņēmējiem, tāpēc tās saturs pilnībā atbilst darba tirgus prasībām. Maģistrantūras studiju programma ir veidota tā, lai jau studiju laikā studējošajiem dotu iespēju izmēģināt savas zināšanas un prasmes nozarē un dibināt biznesa kontaktus ar vadošajiem nozares speciālistiem”.

Izpratne par nozares aktualitātēm

Studējošajiem būs iespēja apmeklēt lielāko tūrisma izstādi-gadatirgu, pasaulē - ITB (Berlīnē) un vadošo tūrisma industrijas domnīcu – ITB Convention. Tā ir unikāla iespēja izstādes semināros dzirdēt pasaules vadošos tūrisma ekspertus un iegūt izpratni par nozares aktualitātēm. Būs iespēja apgūt, kā uzņēmumu vai galamērķu vadībā izmantot digitālā mārketinga instrumentus (tiešsaistes reklāmas u.c.) un citas jaunākās tehnoloģijas.

Studijas orientētas uz uzņēmuma vadību

Studiju programmā ir iekļauti studiju kursi, kuri noderēs gan dibinot savu uzņēmumu, gan strādājot jau esošā tūrisma vai viesmīlības uzņēmumā, piemēram, „Finanšu vadība”, „Tūrisma stratēģiskā plānošana”, „Tūrisma tiesiskais regulējums” u.c.

Iespēja studēt vakaros

Šo studiju programmu iespējams apgūt vakara studijās, attiecīgi, studijas apvienot ar pilna laika darbu. Izvēloties vakara studijas, nodarbības notiks piektdienu vakaros (no plkst.18.00) un sestdienās.

Praksē balstītas studijas

Lielākā daļā docētāju ir praktiķi un nozares eksperti. Jau studiju laikā studentiem ir iespēja pilnveidot savas prasmes Tūrisma pētniecības centrā, kas ir vienīgais šāda veida centrs Baltijā, un regulāri pulcē mācībspēkus un studentus, lai diskutētu par nozares aktualitātēm. Tāpat studiju ietvaros notiek mācību braucieni uz tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumiem un tūrisma galamērķiem Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī izstrādāta kāda Latvijas tūrisma galamērķa attīstības stratēģija maģistrantu gada pētījuma ietvaros.

Karjera strauji augošā nozarē

Tūrisms ir pasaulē visstraujāk augošā nozare - Pasaules tūrisma organizācija prognozē, ka 2020. gadā starptautiskos tūrisma braucienos dosies vairāk nekā 1,6 miljardi cilvēku. Pieprasījums aug, attiecīgi aug arī nepieciešamība pēc kvalitatīva piedāvājuma, pēc jauniem tūrisma produktiem un uzņēmumiem. Tūrisma nozares radītās darba vietas palīdz risināt nodarbinātības problēmu, turklāt, tūrisms var ļoti labvēlīgi ietekmēt valsts ekonomiku kopumā, tāpēc arī valsts un ES sniedz atbalstu tūrisma nozares mārketinga pasākumiem, kā arī tūrisma pakalpojumu dažādošanai.

Turība – praktiski labākā augstskola Latvijā! 

08.08.2017

Nodarbību saraksts