Aktualitātes>Tūrisma pētniecības centra rīkotajā diskusijā atzinīgi vērtē ienākošā tūrisma potenciālu

Tūrisma pētniecības centra rīkotajā diskusijā atzinīgi vērtē ienākošā tūrisma potenciālu (0)

Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes Tūrisma pētniecības centra rīkotajā diskusijā par ienākošo tūrismu uzņēmēji un studenti pārrunāja jaunu ienākošā tūrisma tirgu perspektīvas Latvijā.

Diskusijā piedalījās vairāki nozares uzņēmumu pārstāvji – Evija Ābele no Baltijas Ceļojumu Grupas, kuru darbības lauks ir ienākošais tūrisms no Francijas; Svetlana Privaļenkova no SIA Collection Baltic – uzņēmuma, kurš specializējas ienākošajā tūrismā no Turcijas, kā arī Via Hansa Tours Individuālo klientu nodaļas vadītājs Jānis Vērzemnieks, kura vadītā nodaļa apkalpo individuālos ceļotājus no Latīņamerikas valstīm, lielākoties - Brazīlijas.

Diskusijas dalībnieki atzina, neraugoties uz to, ka neviens no šiem tirgiem nav definēts kā Latvijas prioritārais vai augsti prioritārais ienākošā tūrisma tirgus, uzņēmēji jau šobrīd aktīvi strādā un atzinīgi novērtē to potenciālu. Salīdzinoši lielākais ienākošā tūrisma tirgus ir Francijā - tas ir viens no vadošajiem Eiropā, turklāt, līdz šim tam nav pievērsta pietiekama uzmanība. Tā ir neizmantota iespēja, jo tūristiem no Francijas, līdzīgi kā no citām Dienvideiropas valstīm, Baltija kā reģions šķiet pievilcīgs un kļūst aizvien interesantāks. Lietuva jau šobrīd aktīvi strādā Francijas tūristu piesaistē, kā rezultātā Lietuvas uzņēmumi Francijā daudz aktīvāk reklamē Baltiju kā tūrisma galamērķi, tai skaitā arī Latviju.

Nedaudz atšķirīga situācija ir ar Turcijas un Latīņamerikas valstu izejošo tūrismu, kur visa iniciatīva Baltijas kā galamērķa popularizēšanā balstās pašu uzņēmēju iniciatīvā. Tā kā nepastāv noteikta valsts politika šo tirgu apgūšanai, uzņēmēji var rēķināties ar salīdzinoši mazāku konkurenci, tomēr tajā pašā laikā nākas saskarties ar vairākiem ierobežojumiem - nav pieejami informatīvie materiāli attiecīgajās valodās un mārketinga izdevumi ir daudzkārt lielāki, jo izmaksas, kuras rada dalība izstādēs un semināros, gulstas tikai uz uzņēmēju pleciem.

Diskusijas dalībnieku vidū valdība vienprātība - alternatīva tirgus potenciāls Latvijā vismaz pagaidām netiek pienācīgi novērtēts. Strādājot ar tālajiem tirgiem, piemēram, Latīņamerikas valstīm, ir nepieciešama cieša reģionālā sadarbība ne tikai Baltijas mērogā, bet plašāk – piesaistot Poliju vai Skandināvijas valstis. Tas ir būtisks priekšnoteikums, lai radītu bāzi tālākām aktivitātēm tūristu piesaistē Baltijā kā galamērķī.

Pasākuma ietvaros tika diskutēts arī par Turciju, kura līdzīgi kā Brazīlija ir valsts, kuru raksturo strauji augoša vidusšķira un pieaugošs potenciālo ceļotāju skaits. Brazīlijas tūristi pēdējo 5 gadu laikā ir veikuši 14 miljonus t.s. tālo ceļojumu. Neskatoties uz to, ka liela daļa dodas iepirkties uz ASV, ir vērojams arī nozīmīgs ceļotāju skaita dinamikas pieaugums tieši uz Eiropu. Turklāt, Latīņamerikas ceļotāji Eiropā lielākoties pavada vismaz divas nedēļas, tādejādi apceļojot vairākus galamērķus. Baltija tiek izvēlēta kā galamērķis, kura laikā var aplūkot trīs valstis, kas ir svarīgs priekšnoteikums t.s. „statusa” ceļotājiem.

Nozares ekspertiem tika jautāts, vai šie tirgi dotu iespēju palielināt ārvalstu ceļotāju skaitu Latvijas reģionos, un atbildes, diemžēl, bija negatīvas. Viens no būtiskākajiem Latvijas trūkumiem joprojām ir vāji attīstītā tūrisma infrastruktūra. Neskatoties uz to, ka pēdējo gadu laikā ir attīstīti daudzi jauni piesaistes objekti, ārpus galamērķu centriem joprojām nav pietiekamas kapacitātes viesnīcu un restorānu. Tomēr nozares pārstāvji norāda, ka šis nav šķērslis individuālajiem ceļotājiem, īpaši no Francijas, kuru uzturēšanās ilgums Baltijā var sasniegt pat 16 dienas.

Diskusijas noslēgumā nozares pārstāvji, klātesošie studenti un pasniedzēji pauda cerību un vēlmi redzēt vairākas galamērķa attīstības stratēģijas, kuras paredzētu atšķirīgas pieejas tuvajiem - Eiropas tirgiem un tālajiem tirgiem, un kurās tiktu paredzēta plašāka un intensīvāka reģionālā sadarbība, tādejādi attīstot Baltijas valstis kā starptautisku tūrisma galamērķi. Esošā Latvijas tūrisma stratēģija tika vērtēta kā veiksmīga, taču to būtu nepieciešams pilnveidot, identificējot plašākas iespējas tieši individuālajiem ceļotājiem un to valstu tūristiem, kuri atgriežas Latvijā, pēc tam, kad jau ir apmeklējuši galvenos piesaistes objektus – Baltijas valstu galvaspilsētas. Nozares pārstāvji pauda nostāju, ka vismaz pagaidām Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs nav apzināts jaunu starptautisko tirgu potenciāls, kas, savukārt, liek cerīgi raudzīties Latvijas ienākošā tūrisma nozarē, apgūstot arvien jaunus tirgus.

02.12.2014

Nodarbību saraksts