Aktualitātes>Tūristu gidi – pieredzes radītāji

Tūristu gidi – pieredzes radītāji (0)

Lai veicinātu Biznesa augstskolas Turība studējošo un citu interesentu izpratni par tūristu gida darbu un tā specifiku, augstskolas Starptautiskā tūrisma fakultātes Tūrisma pētniecības centrs organizēja diskusiju “Tūristu gids – kā rodas saikne starp gidu un galamērķi”. Diskusijā piedalījās augstskolas docētāji, profesionāli, sertificēti Rīgas tūristu gidi un augstskolas studējošie.

Tūrisma gids viesiem sniedz iespēju tikties ar vietējiem iedzīvotājiem un iepazīt vietu visdažādākajos veidos

Gida darba pamatu veido četri galvenie pīlāri: valodas zināšanas, elastīgums darbā ar viesiem, interesants stāsts un izpratne par to, ko vēlas tūrists. Mūsdienās informācijas resursi par dažādām vietām un apskates objektiem galamērķos ir plaši pieejami ikvienam, tāpēc daudz lielāka vērība jāpievērš gida vietas interpretācijas spējām, prasmēm, kas saistītas ar grupas vadīšanu, un kompetencēm veidot maršrutus tā, lai veidotos stāsts. Mainoties tūristam un tā uzvedībai, mainās motivācija, kādēļ tūrists vēlas izmantot vietējo tūristu gidu pakalpojumus. Nereti tūristu gids ir tas, kurš rada iespēju ceļotājiem tikties ar vietējiem iedzīvotājiem. Tā ir galvenā pievienotā vērtība salīdzinājumā ar plaši pieejamajiem audio gidiem vai mobilajām aplikācijām, kas ir uzskatāmas par alternatīvu tūristu gida stāstījumam. Tāpat tūristu gids sniedz iespēju iepazīt vietu visdažādākajos veidos. Klasiskās ekskursijas pa vecpilsētu saglabājas un ir pieprasītas joprojām, tomēr daudz biežāk sastopami pieprasījumi pēc jaunām un netradicionālām ekskursijām – ar divriteni, ar laivu pa pilsētas kanāliem, tematiskās ekskursijas, kuru centrā ir interese nevis par gadsimtiem seno vēsturi, bet gan aktuālajām tendencēm valstī, pilsētā, sabiedrībā. Lai īstenotu šādas ekskursijas, no gida tiek sagaidītas prasmes interpretēt vietu, kam nepieciešamas īpašas zināšanas.

Reputācija ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai darbībai un nodarbinātībai

Lai gan par gida darbu ir daudz maldīgu priekšstatu, profesijas pakalpojumi ir viena no tūrisma produktu komponentēm, tāpēc uz gida pakalpojuma iegādi attiecināmi tādi paši principi, kā pērkot jebkuru citu pakalpojumu. Veidojot izpratni par gida darba specifiku, ir svarīgi veicināt to visu iesaistīto pušu vidū. Veidojot stāstu un prezentējot galamērķi, tūristu gids prezentē ne tikai vietu, apskates objektu, bet arī sevi. Kā atzīst diskusijas dalībnieki gidi, reputācija ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai darbībai un nodarbinātībai, tādēļ jautājumus rada situācijas, kurās gida pakalpojumus var iegādāties tur, kur citus pakalpojumus vai produktus nevar, piemēram, pašā Rīgas pilsētas sirdī – Rātslaukumā. Tūristu gida darba novērtējums ir atgriezeniskā saite, kas izsakāma pateicībā, tādēļ nozarē strādājošajiem ir diezgan skaidrs priekšstats par pieejamo pakalpojumu kvalitāti. Kā atzīst tūristu gidi, darba piedāvājumu skaits ir vistiešākais apliecinājums tam, cik interesanti stāsts ir ticis pasniegts, cik veiksmīgi strādāts ar grupu vai individuālajiem viesiem un cik ļoti viņiem ir patikusi gida piedāvātā interpretācija. Lielākoties tās nav zināšanas par vietu, objektiem un prasme veidot veiksmīgu komunikāciju ar gadu skaitļiem par ēkas vai pieminekļa būvēšanas datumu.

Tūristu gids savā būtībā ir mākslinieks, kurš ekskursijas laikā atrodas uz skatuves

Strādājot ar ārvalstu tūristiem, ļoti svarīgas ir arī valodu zināšanas. Tiesa, jāņem vēra, ka labs valodas lietpratējs ne vienmēr ir arī labs gids. Diskusijas laikā vairākkārt tika norādīts, ka daudz nozīmīgākas ir tūristu gida personiskās īpašības, kas ļauj veidot saikni ar klausītāju – tūristu. Komunikācijas procesa galvenais uzdevums ir pārliecināties, ka, atgriežoties savā cilmes valstī, viesis sev līdzi atved jaunas zināšanas par vietu, valsti vai pilsētu. Kā atzina diskusijas dalībnieki, tūristi ir dažādi. Ir tādi, kuriem interesē zināšanas, bet ir arī tādi, kuri sagaida šovu, teātri. Tūristu gids savā būtībā ir mākslinieks, kurš ekskursijas laikā atrodas uz skatuves – tūristi ir skatītāji un darba vērtētāji.

Gida darba priekšrocības un trūkumi

Vaicāti norādīt uz tūrista gida darba priekšrocībām un trūkumiem, diskusijas dalībnieki nesniedza viennozīmīgu atbildi, tomēr ir skaidrs, ka darbs ar ārvalstu un vietējiem tūristiem ir interesants un aizraujošs piedzīvojums. Tas ļauj paplašināt redzesloku, iegūt jaunas zināšanas un, strādājot ar ārvalstu tūristiem, arī paziņas, kas reizēm pēc labi paveikta darba ir gatavi uzņemt ciemos savās mājās. Darbs prasa lielu mobilizēšanos tūrisma vasaras sezonas laikā, kurai, likumsakarīgi, seko nesezona, kad iespējams atpūsties, atjaunot spēkus un papildināt zināšanas, lai sagatavotu jaunu stāstu nākamajai sezonai. Diskusijas dalībnieki atzīst, ka tūristu gida darba samaksa ir pietiekami laba, lai gida darbs varētu kļūt arī par pamatdarbu. 

24.02.2017

Nodarbību saraksts