Aktualitātes>Turpinās darbs pie jaunas kolektīvās monogrāfijas „Organizācijas drošība” izstrādes

Turpinās darbs pie jaunas kolektīvās monogrāfijas „Organizācijas drošība” izstrādes (1)

Šī gada novembra beigās Juridiskās fakultātes prodekāne Ivita Kīsnica, Tiesību zinātņu katedras vadītāja Ingrīda Veikša un studiju programmas „ Organizācijas drošība” direktors Vilnis Veinbergs Nordplus sadarbības projekta “Sabiedrības un organizācijas drošības programmu attīstība” ietvaros viesojās Helsinkos, Laurea universitātē.

Šajā projektā sadarbojoties 3 augstskolām – Biznesa augstskolai Turība (Latvija), Kazimiera Simonavičius Universitātei (Lietuva) un Laurea Universitātei (Somija) – tiek izvērtētas un uzlabotas drošības programmas, notiek pieredzes apmaiņa un tiks izstrādāta kolektīvā monogrāfija, kas kalpos kā jauns un noderīgs mācību materiāls dažādu drošības programmu studentiem un nozares profesionāļiem.

„Tieši šāda veida tikšanās ir ļoti vērtīgas un produktīvas, jo ļauj klātienē iepazīties ar citu augstskolu darba organizāciju, rast jaunas idejas un pārrunāt konkrētas problēmas grāmatas sagatavošanas procesā. Tikšanās ietvaros pārrunājām kāda grāmata studentiem būs visnoderīgākā un visprecīzāk atbildīs visu trīs augstskolu īstenotajām studiju programmām.  Katrā valstī, lai arī ģeopolitiskā situācija ir diezgan līdzīga, tomēr skatījums uz lietām un prioritātes atšķiras, tai skaitā arī uz ar drošību saistītiem jautājumiem. Līdz ar to balansa atrašana visu interešu ievērošanai arī par jūtīgiem jautājumiem ir nozīmīgs process izglītības un izglītošanās procesā”, stāsta Ivita Kīsnica, projekta akadēmiskā vadītāja.

Tikšanās ietvaros notika arī eksperta Vilho Vestlunda (Vilho Westlund) publiskā lekcija „Psysical and Supply Chain Security”. Eksperts lekcijā norādīja uz vairākiem interesantiem faktiem, kā piemēram – saskaņā ar statistiskas datiem pasaulē visvairāk zādzību notiek no konteineriem un kravas automašīnām, kas pārvadā pārtiku. Tāpat viens no lielākajiem draudiem zādzību organizēšanā uzņēmumos ir saistīts tieši ar kvalitātes vadītājiem (kontrolieri), kas iesaistās un organizē šādus noziegumus, īpaši saistībā ar zīmolu preču nonākšanu melnajā tirgū. Šis fakts vienīgi apliecina to, ka uzņēmējdarbības un drošības jautājumi iet roku rokā un dažādu drošības risinājumu ieviešana uzņēmumos (un ārpus tiem) nedrīkst tikt novērtēta par zemu nevienā sfērā. Bieži vien vislielāko apdraudējumu var nodarīt tieši tās personas un darbinieki, uz kuriem krīt vismazākās aizdomas.

Projekts tiek realizēts ar Nordplus augstākās izglītības programmas līdzfinansējumu. Projekta nr.NPHE-2017/10115.

Projekta akadēmiskie vadītājai:

Ivita Kīsnica, Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes prodekāne
Ivita.kisnica@turiba.lv

Vilnis Veinbergs, Biznesa augstskolas Turība studiju programmas „Organizācijas drošība” direktors
vilnis.veinbergs@turiba.lv

12.12.2017

Nodarbību saraksts