Aktualitātes>Turpinās darbs pie on-line mediācijas izspēļu platformas veidošanas

Turpinās darbs pie on-line mediācijas izspēļu platformas veidošanas (0)

2016. gada rudenī Biznesa Augstskola Turība sadarbībā ar 5 partneraugstskolām uzsāka Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta realizāciju, kura ietvaros tiks izstrādāts on-line rīks, kas palīdzēs studentiem apgūt prasmes un iemaņas starptautisku mediācijas procesu vadībā un strīdu risināšanā.

Mediācija ir strīdu risināšanas veids ārpustiesas kārtībā. Mediācijas procesu vada profesionāls mediators un tas ir brīvprātīgs process – strīdnieki paši vienojas vai un kad savu strīdu sākt risināt mediācijas kārtībā.

Projekts pulcē 6 partneraugstskolas un mediācijas ekspertus, kas 24.novembrī tikās Dženovā, Itālijā, kur kopīgi strādāja pie mediācijas platformas un dažādu citu mediācijas mācību materiālu izveides. Tiek plānots, ka jau šajā vasarā Biznesa augstskolā Turība Intensīvā mediācijas kursa ietvaros 40 studenti no 6 partneraugstskolām testēs un apgūst jaunizveidoto rīku. Savukārt jau 2019.gada pavasarī platforma, mācību materiāli un arī on-line mediācijas rīks būs pieejams jebkurai augstskolai vai mācību iestādei, kas realizē mediācijas kursu vai apmāca profesionālus mediatorus.

Projektu realizē Turība sadarbībā ar Dženovas Universitāti (Itālija), Mykolas Romeris Universitāti (Lietuva), Nacionālās un pasaules ekonomikas Universitāti (Bulgārija), Grācas Universitāti (Austrija) un Prāgas Ekonomikas Universitāti (Čehija).

Projekts tika realizēts ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Erasmus Plus aktivitātes Stratēģiskās Partnerības atbalstu. Projekta numurs: 2016-1-LV01-KA203-022660.

Projekta realizācijas laiks: 2016.gada 1.septembris līdz 2019.gada 30 aprīlis.

Projekta mājas lapa: mediation.turiba.lv

Projekta akadēmiskā vadītāja:
Biznesa augstskolas Turība lektore
Dana Rone
e-pasts: dana.rone@latnet.lv

  

30.11.2017

Nodarbību saraksts