Aktualitātes>Uzņēmējdarbības vadības MBA – pieredze un zināšanas izcilam vadītājam

Uzņēmējdarbības vadības MBA – pieredze un zināšanas izcilam vadītājam (0)

Profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība” apgūsi daudzpusīgas zināšanas, kas sekmēs profesionālo izaugsmi un nodrošinās nepieciešamās prasmes, lai kļūtu par kompetentu vadītāju un izcilu darba devēju. Programma sniedz zināšanas globālajā mārketingā, cilvēkresursu vadībā un attīstībā, kā arī padziļinātu ieskatu krīzes vadībā, ilgtspējīgā attīstībā un inovācijās. Iespējams izvēlēties studijas vakaros (nodarbības notiek trešdienu vakaros un sestdienās) vai neklātienē (katru otro nedēļu sestdienās), kas ļaus ērti apvienot studijas un darbu.

Studiju laikā tiks apgūtas nepieciešamās prasmes, lai novērtētu pārmaiņu procesu vadību vai ilgtermiņā veiksmīgi vadītu vai veidotu pašam savu uzņēmumu. Studiju saturu nodrošina atzīti profesori un pieredzējuši uzņēmēji.

„Programmā gatavojam augstākā līmeņa uzņēmējus - profesionāļus, kuri spēs attīstīt uzņēmējdarbību ilgtermiņā un veicināt eksportu, jo tā ir biznesa nākotne,” stāsta Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības fakultātes dekāne Zane Driņķe.

Absolvējot studiju programmu, tiek iegūta kvalifikācija - Uzņēmumu un iestāžu vadītājs, savukārt iegūtā pieredze un zināšanas sniedz iespēju dibināt jaunu uzņēmumu, vai attīstīt jau esošo uzņēmējdarbību.

60-80% no visām darbavietām pasaulē nodrošina tieši mazie uzņēmumi - absolvējot studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, iespējams pievienoties darba devēju pulkam, veicinot ne tikai savu labklājību, bet sniedzot ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā kopumā.

99% no Eiropas uzņēmumiem ir mazie un vidējie uzņēmumi, Latvijā mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai atbilst 99,6% ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību, ieņemot aizvien nozīmīgāku lomu Latvijas ekonomikā. Katrs ceturtais Biznesa augstskolas Turība absolvents ir uzņēmuma īpašnieks, kas liecina par studiju programmu lietderību biznesa uzsākšanā un attīstībā.

Studentiem, kas iesniedz rekomendāciju studijām no uzņēmuma, kas ir LTRK, LDDK, ALTA vai LVRA biedrs, tiek piešķirta 15% atlaide 1. studiju gadam. Rekomendācija jāiesniedz divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas.

Studiju ilgums: 1,5 vai 2 gadi (studijas vakarā), 1,6 vai 2,1 (studijas neklātienē)

Pieteikšanās studijām turpinās visu septembri! Nenokavē savu iespēju!

Uzzini vairāk: http://www.turiba.lv/lv/studijas/fakultates/uznemejdarbibas-vadibas-fakultate/studiju-programmas/profesionala-magistra-studiju-programma/uznemejdarbibas-vadiba/207/

04.09.2019

Nodarbību saraksts