Aktualitātes>Valodu katedras pārstāvji piedalās Erasmus+ projekta partneru darbseminārā Horvātijā

Valodu katedras pārstāvji piedalās Erasmus+ projekta partneru darbseminārā Horvātijā (0)

Erasmus+ projekta „ Cultural knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills” (Projekta Nr.:2018-1-HR01-KA204-047430) otrā partneru tikšanās notika Dubrovnikā, Horvātijā no 2019. gada 15.-18. aprīlim. Tikšanos organizēja projekta partneri “Tourism and Catering School Dubrovnik” (Horvātija) un to apmeklēja pārstāvji no projektā iesaistītajām partneriestādēm – “Ekonomska šola Murska Sobota” (Slovēnija), Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca (Rumānija), Pro Scientia Publica (Polija), Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Čáslav (Čehija) un Biznesa augstskola Turība.

Biznesa augstskolu Turība tikšanās laikā pārstāvēja prof. Dr.paed. Valodu katedras vadītāja Ineta Lūka un Valodu katedras sekretāre Evita Vecvagare.

Pēc projekta koordinatores Hilarijas Lozančić Benić uzrunas, projekta partneri tikās ar “Tourism and Catering School Dubrovnik” valodu pasniedzējiem, kuri dalījās pieredzē izstrādāto projekta materiālu pilotēšanā. Tika pārrunāti administratīvie jautājumi saistībā ar projekta  finansiālo un tehnisko pusi - partneru atskaites, kvalitātes ziņojumi, projekta izplatīšanas ziņojumi un informācija mājas lapā. Pēcpusdienas darba sesijā partneri detalizēti analizēja projekta pirmajā posmā izstrādātos 18 mācību moduļus un vienojās par nepieciešamajiem labojumiem projekta platformā.

Pasākuma nākamajā dienā tika pārrunātas projekta otrajā izstrādes posmā plānotās aktivitātes un to izpildes termiņi, Dr. Zsusza Ajtony (Rumānija) sniedza detalizētus ieteikumus par jauno apakšmoduļu izstrādi, pārrunājot nepieciešamās izmaiņas mācību platformas struktūrā.

Tikšanās noslēdzošajā dienā dalībnieki vienojās par projekta tālāko īstenošanas secību, pārskatot projekta izplatīšanas aktivitāšu plānu, kā arī no partneriem tika iegūta nepieciešamā informācija projekta pirmā starpposma ziņojuma iesniegšanai. Nākamā partneru tikšanās reize norisināsies Polijā 2019. gada septembrī.

Tikšanās ietvaros projekta partneri devās ekskursijā uz Stonu, pilsētu, kas atrodas uz zemesraga un savieno Pelješac pussalu ar cietzemi. Stona ir zināma kā sāls ražošanas pilsēta un ir bijusi nozīmīgs Ragusas Republikas militārais cietoksnis - tā mūri ieskauj teritoriju 900 metru platībā, tie ir otri lielākie pasaulē aiz Lielā Ķīnas mūra. Neskatoties uz militāro vēsturi, mūsdienās Stona ir maza zvejnieku pilsēta, kas lepojas ar savām baznīcām, olīvu birzīm un skaisto piekrasti. Šeit ir arī neskaitāmas austeru audzētavas, Stonas austeres tiek uzskatītas par vienām no labākajām pasaulē, jāpiebilst, ka projekta partneriem tika dota unikāla iespēja tās nobaudīt.

Dalībnieki izsaka lielu pateicību horvātu kolēģiem par lielisko uzņemšanu un viesmīlību.

Detalizētāka informācija par projektu, tā mērķiem un rezultātiem atrodama oficiālajā projekta mājaslapā www.culture-language.eu

Biznesa augstskolas Turība Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Culture and Languages for All” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

20.05.2019

Nodarbību saraksts