Aktualitātes>Valodu zināšanas un starpkultūras jautājumi viesmīlības nozarē: vienotība daudzveidībā ES darba tirgū

Valodu zināšanas un starpkultūras jautājumi viesmīlības nozarē: vienotība daudzveidībā ES darba tirgū (0)

Biznesa augstskolas Turība Valodu katedra iesaistījusies jaunā Erasmus+ projektā “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market“.

Mūsdienu pasaulē ir novērojamas izmaiņas nodarbinātības jomā attiecībā uz nākotnē nepieciešamajām prasmēm. Cedefop (Eiropas profesionālās izglītības attīstības centra) jaunākās prasmju piedāvājuma un pieprasījuma prognozes (2014) Eiropas nodarbinātības jomā, norāda, ka darba iespējas lielākoties būs pakalpojumu sfērā, un atklāj pieaugošo tendenci pēc augstas kvalifikācijas darbiem. Turklāt pieaugošā tūrisma plūsma, studiju mobilitāte, kā arī globālās migrācijas procesi radījuši Eiropā iepriekš nebijušu situāciju, kurā daudzvalodība ir kļuvusi nevis vēlama, bet pēc tās ir ļoti liela nepieciešamība. Valodu zināšanas, starpkultūru un digitālās prasmes ir svarīgas nodarbinātības prasmes pašreizējā situācijā, it īpaši tūrisma un viesmīlības nozarē. Tādēļ ir nepieciešamība pēc jauniem un inovatīviem veidiem, kā attīstīt nodarbinātības prasmes, lai veiksmīgi konkurētu mainīgajā darba tirgū un veidotu saliedētāku sabiedrību. Uz šo ideju ir balstīta arī pašreizējā projekta būtība, bet stimuls tam meklējams mūsu iepriekšējā projektā „Key Skills for Hotel Industry Staff” (vairāk informācijas projekta mājaslapā: http://language4hotel.eu/), kurā tika izstrādāts valodas mācību kurss 12 valodās, kas paredzēts nodarbinātajiem viesmīlības industrijā (mācību platforma atrodama: http://esolams.si/elearning/ ).

Ir paredzēts, ka, piesaistot jaunus partnerus, Erasmus+ projektā “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market“ tiks uzlaboti un būtiski papildināti iepriekšējā projektā „Key Skills for Hotel Industry Staff” izstrādātie mācību materiāli.

Projektā ir iesaistīti deviņi partneri: divas profesionālās skolas – Turisticka i ugostiteljska skola Dubrovnik, Horvātija (projekta vadītājs) un IPSSA Nino Bergese, Dženova, Itālija; divas profesionālās augstākās izglītības iestādes - Ekonomska sola Murska Sobota, Slovēnija un Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Čehija; trīs augstākās izglītības iestādes - Biznesa augstskola Turība, Latvija; UNIVERSITATATEA SAPIENTIA DIN CLUJ NAPOCA, Rumānija un VšĮ Vilniaus verslo kolegija, Lietuva; Kutahya reģiona izglītības direkcija, Turcijā; un Primrose Publishing, uzņēmums no Lielbritānijas.

Projekta mērķis ir izstrādāt interaktīvu jauktās mācīšanās pieejas valodu kursu „Unity in Diversity”, ietverot tiešsaistes mācību materiālus Moodle mācību platformā un interaktīvus materiālus klātienē, piemēram,  gadījumu izpēti, spēles, problēmu risināšanas uzdevumus, video, u.t.t., kuru mērķis ir attīstīt studentu un darbinieku profesionālās valodas, starpkultūru un digitālās prasmes, radošumu, problēmu risināšanas prasmes un elastīgumu. Kopumā mācību kurss sastāvēs no trim kursiem: 1) jauns interaktīvs A1 līmeņa valodu apguves kurss 16 valodās (CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, IT, LT, LV, RO, RU, SE, Si, TR), kas ietvers tādus moduļus kā “Sasveicināšanās”, “Viesnīca”, “Restorāns”, “Profesionālās prasmes”; 2) A2/B1 līmeņa valodu apguves kurss, kas tiks paplašināts līdz 16 valodām, ietverot tādus moduļus kā “Viesnīcas reģistratūra”, “Restorāns”, “Restorāna virtuve”, “Orientēšanās pilsētā”, “Viesnīcas biznesa centrs” un  “Viesnīcas pārvaldība”. Pirmie divi moduļi ir lietojami arī kā viedtālruņu aplikācijas, modulī “Orientēšanās pilsētā” ir pieejamas 3 interaktīvas kartes un 3 kartes ar orientēšanos viesnīcā; 3) B2/C1 starpkultūru angļu valodas kurss, kas ietvers 8 moduļus - “Viesnīcas reģistratūra”, “Ēdināšanas pakalpojumi”, “Viesnīcas vadība”, “Konferenču un biznesa pakalpojumi”, “Attālinātie pakalpojumi” un “Finanšu vadība”, starpkultūru modulis, kas atklās deviņu partnervalstu kultūras atšķirības un deviņi valstu moduļi, kas raksturo galveno tūrisma informāciju, kas nepieciešama darbam partnervalstīs. Kurss ietvers gadījumu izpēti, video, tiešsaistes moduļus un uz problēmām balstītus uzdevumus klātienes studijām. 

Projekta rezultāti būs noderīgi dažādām izglītības iestādēm, tūrisma un viesmīlības industrijas  darbiniekiem, kā arī ikvienam, kas vēlas uzlabot savas starpkultūru un valodas prasmes.

Projekta “Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market” (Nr. 2016-1-HR01-KA202-022160)  izstrādes periods ir  01.09.2016. – 31.08.2018. un projektu finansē Erasmus+ programma.

Vairāk informācijas projekta „Unity in Diversity” FB lapā: https://www.facebook.com/310124246034898/photos/311659272548062/  kā arī drīzumā projekta mājas lapā: www.languages4all.eu

 

Biznesa augstskolas Turība Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Unity in Diversity” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

26.09.2016

Nodarbību saraksts