Aktualitātes>Vēl tikai šodien var pieteikties studijām Turības Uzņēmējdarbības vadības fakultātes īstenotajā MBA programmā

Vēl tikai šodien var pieteikties studijām Turības Uzņēmējdarbības vadības fakultātes īstenotajā MBA programmā (0)

Vēl tikai šodien interesenti aicināti pieteikties studijām Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes (UVF) īstenotajā profesionālā maģistra studiju programmā (MBA) Uzņēmējdarbības vadība veselības aprūpes iestāžu vadības speciālistiem un vadītājiem.

Programmu absolvējot, students iegūst profesionālā maģistra grādu Uzņēmējdarbības vadībā un kvalifikāciju uzņēmumu un iestāžu vadītājs.

Zināšanas par labas pārvaldības principiem, kuras var apgūt Uzņēmējdarbības vadības fakultātes īstenotajās maģistra studiju programmā, noderēs jebkura līmeņa vadītājam veselības un aprūpes nozarē, nodrošinot labvēlīgu augsni sabiedrības labklājības un izaugsmes veicināšanai.

Piedāvātās studijas augsti novērtējuši nozares profesionāļi.

Latvijas Farmaceitu biedrības prezidente Kitija Blūmfelde uzskata, ka MBA programmā ir atzinīgi vērtējama iespēja gūt zināšanas uzņēmējdarbības vadībā farmaceitiem. „Aptieka no saimnieciskās darbības viedokļa ir komercuzņēmums, kam pilnībā jānosedz visi ar tā darbību saistītie izdevumi. Tajā pat laikā no farmaceita sniegto pakalpojumu, aptiekas funkciju viedokļa – tas ir veselības aprūpes uzņēmums. Tas nozīmē, ka šī uzņēmuma darbībā ir jānotur līdzsvars starp nepieciešamību pelnīt, lai nodrošinātu savu eksistenci, un profesionālo ētiku, kas prasa rīkoties tikai un vienīgi pacienta interesēs. Lai farmaceits, kurš vada aptieku vai pilda lielākas struktūrvienības vadītāja pienākumus lielā aptieku uzņēmumā, varētu realizēt šo sarežģīto uzdevumu, viņam ļoti labi jāpārzina ne tikai profesionālās disciplīnas, bet arī jāprot analizēt tirgu, patērētāju pieprasījumu, jāizprot citu uzņēmumu mārketinga aktivitātes un vēl daudz ko citu biznesa vadības ietvaros. Piedāvātā studiju programma ir laba iespēja iegūt iepriekš minētās zināšanas, pie kam - veiksmīgi savienojot studijas ar darbu,” studiju priekšrocības uzskaita K. Blūmfelde.

Profesionālā maģistra studiju programmā Uzņēmējdarbības vadība varēs apgūt studiju priekšmetus, kā Stratēģiskā un pārmaiņu vadība, Cilvēkresursu vadība, Vadības procesu kontrolings, un iegūt turpmākam darbam nepieciešamās kompetences veselības aprūpes kvalitātes vadībā, farmācijas biznesa vadībā, veselības aprūpes finansēšanā un citos nozares studiju kursos.

Studijām, kas notiek trešdienu vakaros un sestdienās, var pieteikties ikviens interesents, kurš iepriekš ieguvis 2. līmeņa profesionālo vai akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura grāds).

VAIRĀK

Studiju ilgums ir 2 gadi.

Ziemas uzņemšana, kas notiek līdz 2014. gada 3. februārim, sniedz iespēju uzsākt studijas maģistrantūrā, negaidot pusgadu tiem studentiem, kuri tikko ieguvuši bakalauru. 

03.02.2014

Nodarbību saraksts