Aktualitātes>VIAA aicina pieteikties Ķīnas Tautas Republikas valdības piedāvātajām stipendijām

VIAA aicina pieteikties Ķīnas Tautas Republikas valdības piedāvātajām stipendijām (0)

Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) valdība piedāvā Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam trīspadsmit stipendijas studijām un pētniecībai Ķīnā 2015./2016. akadēmiskajā gadā. Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 16. marts.

Lai pieteiktos stipendijai, Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Aizpildīta pieteikuma veidlapa. Tā jāaizpilda tiešsaistē (www.csc.edu.cn, sadaļa „Application Online for International Students”), pēc tam tā jāizdrukā un jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem. Norādāmais aģentūras numurs ir 4281. Instrukcija par pieteikšanos tiešsaistē šeit.
 • Augstskolas diplomu un to pielikumu apstiprinātas kopijas (apstiprina augstskola vai notārs). Diplomu kopijām jābūt ar apstiprinājuma zīmogu, apstiprinātāja parakstu un datumu. Teksts, kas nav angļu valodā, jāpārtulko angliski, jāapstiprina arī tulkojums. Ja diplomu pretendents saņems tikai jūnijā, jāiesniedz augstskolas izsniegts atzīmju izraksts angļu valodā.
 • Studiju vai pētniecības plāns angļu vai ķīniešu valodā - (apm. 200, 500 vai 800 vārdu atkarībā no studiju līmeņa).
 • Divas augstskolas pasniedzēju ieteikuma vēstules angļu vai ķīniešu valodā.
 • Medicīnas izziņas kopija, izziņas veidlapa lejuplādējama no mājaslapas (labajā stūrī, lejā). Veidlapu aizpilda ārsts angļu valodā. Medicīnas izziņas oriģināls dokumentu iesniedzējam jāpatur, lai to varētu uzrādīt Ķīnā, ja kandidātam tiks piešķirta stipendija. Aizpildīta veidlapa derīga 6 mēnešus.
 • Vēstule no Ķīnas augstskolas, kas apliecina, ka students ir/tiks uzņemts augstskolā (ja tāda vēstule ir). Ja kandidāts vēlas studēt kādā noteiktā augstskolā, šāda vēstule ir nepieciešama.
 • Motivācijas vēstule angļu valodā (lūdz VIAA).

Lūdzam iesniedzamos dokumentus sakārtot minētajā secībā.

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts angļu valodā šeit.

To augstskolu sarakstu, kuras uzņem ārzemju studentus, un plašāku informāciju par ĶTR valdības stipendiju (sadaļa „Chinese Government Scholarship – Bilateral Programme”) meklējiet www.csc.edu.cn/laihua

Pieteikšanās termiņš – 2015. gada 16. marts.

Dokumenti jāiesniedz 3 eksemplāros (viens oriģināls un divas tā kopijas). Kopiju eksemplāriem papildu apstiprinājumi nav nepieciešami. Jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.

Laikā no 19. līdz 26. martam (datums tiks paziņots katram kandidātam atsevišķi, vienojoties par ierašanās laiku) VIAA notiks vērtēšanas komisijas pārrunas ar kandidātiem. Tajās piedalīsies arī ĶTR vēstniecības Latvijā 1. sekretārs Mr Zeng Fuhua.

Kandidātu vērtēšanas kritēriji:

 • kandidāta motivācija;
 • līdzšinējā pieredze;
 • kandidāta statuss (akadēmiskais personāls, doktora, maģistra, bakalaura studiju programmas students);
 • kandidāta sekmes augstskolā (izņemot akadēmisko personālu);
 • pārrunas.

Vairāk informācijas:
E-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67814331
www.viaa.gov.lv

28.01.2015

Nodarbību saraksts