Aktualitātes>Viena studiju perioda laikā divi diplomi

Viena studiju perioda laikā divi diplomi (0)

Studē kādā no Biznesa augstskolas Turība dubultā diploma programmām un absolvējot iegūsti arī ārvalstu sadarbības augstskolas diplomu!

Vienā piegājienā divi diplomi

Dubultā grāda līgums paredz, ka abas augstskolas pilnībā atzīst partnera studiju programmas attiecīgajā nozarē, un diplomu piešķir, ja students sadarbības augstskolā studējis 1 gadu (profesionālā bakalaura studijas programmā) vai 1 vai 2 semestrus (profesionālā maģistra studiju programmā).

Konkurss uz studijām dubultā diploma programmā tiek izsludināts vienu reizi studiju gadā (pavasarī) atbilstoši nolikumam. Lai pieteiktos studijām dubultā diploma programmā, jānokārto visas akadēmiskās un finansiālās saistības ar augstskolu. Konkursa laikā izvērtē studenta angļu valodas zināšanu līmeni un vidējo atzīmi iepriekšējos studiju semestros.

Programmas, kurās iespējams iegūt dubulto diplomu

Studijām dubultā diploma programmās var pieteikties profesionālo bakalaura programmu „Uzņēmējdarbības vadība”, „Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”, „Pasākumu producēšana un vadība” un „Starptautiskās komunikācijas vadība” 2. studiju gada studenti. Profesionālā maģistra studiju programmu „Tūrisma stratēģiskā vadība” un „Uzņēmējdarbības vadība” studentiem piedāvā iespēju vienu semestri vai vienu gadu studēt ārzemēs un iegūt divu augstskolu diplomus.

Plašākas iespējas darba tirgū

Iegūstot divu augstskolu diplomu, absolventam paveras plašākas iespējas veidot starptautisku karjeru vai turpināt studijas ārvalstīs. Tā ir iespēja uzlabot valodu zināšanas, izzināt savu profesiju globālā līmenī un veidot sakarus ar dažādu nozaru profesionāļiem ārpus Latvijas.

„Piedaloties dubultā diploma programmā, students iegūst ne tikai iespēju daļu no sava studiju laika studēt augstskolā ārvalstīs, bet arī divu augstskolu diplomus, kas paver plašākas iespējas darba tirgū, turklāt, abās valstīs, kurās students mācījies, kā arī Eiropā kopumā. Tā ir neatsverama iespēja iegūt vienreizēju pieredzi, turklāt, programmas ietvaros students ietaupa laiku, jo studijas abās augstskolās norit vienas programmas ietvaros,” uzsver Biznesa augstskolas Turība studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektors Imants Bergs.

Viens diploms Turībā, otrs – Francijā, Somijā, Spānijā vai citviet

Pašlaik sadarbība noslēgta ar 11 augstskolām Francijā, Lielbritānijā, Turcijā, Spānijā, Šveicē, Kazahstanā un Taivānā. Dubultā diploma programmā var pieteikties gan bakalaura, gan maģistra programmu studenti.

Lielākajā daļā sadarbības augstskolu – nekādas papildu studiju maksas

Studējot Rey Juan Carlos University (Spānija), University of South Wales (Lielbritānija), Anglia Ruskin University (Lielbritānija), La Rochelle Business School (Francija), KAZGUU University (Kazahstāna), Cesine Business School (Spānija), Lapland University of Applied Sciences (Somija), Dogus University (Turcija) un Ming Chuan University (Taivāna, Ķīna) papildu maksa par studijām nav jāmaksā. Lielākajā daļā sadarbības augstskolu studentam jāsedz tikai uzturēšanās izdevumi ārzemēs un ceļa izdevumi, turklāt studējot kādā no augstskolām, kas ir arī ERASMUS partneri, studenti papildus saņem arī ERASMUS stipendiju.

11.08.2019

Nodarbību saraksts