Aktualitātes>Zane Driņķe aizstāvēs promocijas darbu

Zane Driņķe aizstāvēs promocijas darbu (0)

2019. gada 12.jūnijā plkst.10.00 Biznesa augstskolā Turība C korpusa 108. auditorijā norisināsies promocijas padomes Vadībzinātnē atklātā sēde, kurā promocijas darbu aizstāvēs Zane Driņķe.

Promocijas darba temats: „Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas kvalitātes vadības sistēmas piemērošanas rezultātā”.

Promocijas darba vadītājs: Dr.oec. Andris Deniņš.

Oficiālie promocijas darba recenzenti: Dr.oec. Jānis Vanags, Dr.oec. Andra Zvirbule,  PhD. Maria Kovačova.

Ar darbu ikviens interesents var iepazīties Biznesa augstskolas Turība Bibliotēkā.

10.06.2019

Nodarbību saraksts