Aktualitātes>Zane Driņķe: Latvijai ir liels potenciāls eksportēt produktus, pakalpojumus un kultūru

Zane Driņķe: Latvijai ir liels potenciāls eksportēt produktus, pakalpojumus un kultūru (64)

Pirmssvētku laikā vēlos izcelt to, kas būtu jādara, lai vairotu Latvijas potenciālu, kā arī pieminēt labos piemērus. Ja paši gribēsim, tad nākotnē viss būs labi.

Uzņēmēju iespējas, iestrādes un kompetences

Ja runājam par uzņēmējiem, mums, pirmkārt, jāturpina, rast iespēja savus produktus un pakalpojumus eksportēt. Otrkārt, mums jāsāk ar sevi un kā uzņēmējiem jāattīsta savas kompetences. Treškārt, kā uzņēmēja un dekāne varu apgalvot, ka mums ir jāpapildina un jāpilnveido zināšanas, jo ar tām varam panākt ļoti daudz.

Šobrīd valstij kopumā avansā ir dots laiks, kad neizdarītie mājasdarbi ir un būs jāizdara, sākot ar janvāri un visa nākamā gada garumā. Turklāt iestrādes ir, iniciatīvas no politiskās gribas puses sāk parādīties, tāpēc tagad ir jāgrib šīs iestrādes novest līdz galam, kas gan ne vienmēr būs tikai patīkamas.

Strikti jādefinē priekšrocības

Ja runājam par valstisko pusi, attiecībā uz uzņēmējiem absolūti nekas nav zaudēts un absolūti nekādus krīzes viļņus šobrīd vēl nevajag uzburt. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs sevi spējam parādīt Eiropā. Mums pašiem valstiski ir jārada modelis, kurā ir jāiestrādā būtiskas lietas – kas ir ražotāju un pakalpojumu sniedzēju, ar kuriem mēs kā Latvija asociējamies ārpusē, konkurētspējīgās priekšrocības, tās ir ļoti strikti jānodefinē un kvalitātes vadlīnija ir jāpozicionē un jānotur. Tā ir liela daļa no mājasdarba – nevis būt katram par sevi, bet būt kopā. Daudz vairāk varam panākt, ja tirgu uzturam kopīgi, jo tādā gadījumā apjomi un kapacitāte aug.

Konkurētspēju Eiropā stiprina kultūra

Daudz ko jau esam izdarījuši. Pirmkārt, ir ļoti labi piemēri, ko uzņēmēji jau ir izdarījuši un turpina darboties Eiropas mērogā. Paldies tiem uzņēmējiem, kuri nenolaiž rokas un turpina to darīt un apgūt jaunus tirgus. Otra lieta, kas mums kā mazai valstij ir konkurētspējīga priekšrocība, ir kultūra. Valstī periodiski mikroklimats ir dažāds, tomēr kultūra ir tā lieta, ar ko mēs noteikti varam lepoties. Paldies tiem kultūras cilvēkiem, kas Latvijas publisko tēlu ļoti pozitīvi pozicionē Eiropā – gan operdziedātāji, gan baletdejotāji, gan mūziķi, gan režisori. Mēs zinām, ka tie ir lieli vārdi, kas strādā Eiropas mērogā. Varu tikai novēlēt arī Latvijā šos vārdus novērtēt.

Latvijai ir viss potenciāls attīstīties

Šādā veidā analizējot savas priekšrocības attiecībā pret pārējām valstīm, mēs noteikti varam kļūt konkurētspējīgāki, atpazīstamāki. Ja skatāmies globāli, mums neviens nav licis šķēršļus kļūt par patstāvīgu, pašpietiekamu valsti Eiropā. Latvijai ir viss potenciāls – gan neapgūtas zemes, gan labvēlīgs klimats, gan vēsturiskās tradīcijas, kas ļauj attīstīties tālāk un tālāk.

Lai visiem priecīgi Ziemassvētki, gaišas un siltas sajūtas!

18.12.2016

Komentāri

latest technology

14.03.2018. 13:44
Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.

the latest gadgets

12.03.2018. 07:50
Thank you for taking the time to publish this information very useful!

electric razor

11.03.2018. 12:43
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..

google drive update

07.03.2018. 14:49
This was a really great contest and hopefully I can attend the next one. It was alot of fun and I really enjoyed myself..

dresses

06.03.2018. 18:08
useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..

android mobil

05.03.2018. 22:19
This content is written very well. Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand. Thank you.

Escorts in Delhi

05.03.2018. 18:18
I am Riya Chaudhary, one of the most sensual Independent Escort Girl in Delhi, We are Provides sizzling hot elite Independent escorts service in Delhi, Delhi Escorts for your personal entertainment.

menu items

05.03.2018. 07:39
Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!
I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit.

Delhi Escorts

03.03.2018. 20:25
Riya Chaudhary is an Independent Delhi Escort girl, who offers dazzling hot Delhi Escorts Service, incall or outcall services both to complete your dreams in real entertainment. We offers high class Independent Escorts in Delhi at Riya Chaudhary Delhi Escorts service agency for elite peoples in the city to avail ultimate satisfaction. you can spend your beautiful moments.

http://kizi.land/

26.02.2018. 04:00
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.
That is the excellent mindset, nonetheless is just not help to make every sence whatsoever preaching about that mather. Virtually any method many thanks in addition to i had endeavor to promote your own article in to delicius .
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

play io games

26.02.2018. 03:55
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.

Escorts in Kolkata

23.02.2018. 22:23
Renu Das Kolkata Escorts Services has gorgeous females provides Independent Escorts Service in Kolkata call girls at 100% satisfaction with VIP models. Provided Kolkata escorts at our agency are professional in nature and are eager to serve you at your place.

open restaurant

23.02.2018. 11:44
Well its such a good game but i spent all my life on this game and i bought another phone and i had to start again so i delete ... but im back for more i realy think each shark should have a special ability like Thresher. slash the tail doing a good amount of damage. Sand shark. I herd sand sharks can camoflauge with the sand to stay away from large sharks. White tip shark. If i am correct they can call a school of other white tips, so that would help in battle. Bull Shark. I think there should be a double damage skill with a bull shark. Smooth hammerhead and great hammerhead.

Escorts in Kolkata

22.02.2018. 12:45
Beauti Queen amazing kolkata escorts agency alwyas ready for you at your doorstep. Beauti Queen provide you high profile independent girl in kolkata.

Ruhrgebiet Magazin

20.02.2018. 07:19
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.

technology updates news

17.02.2018. 14:56
No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post.

PUC Results 2018

16.02.2018. 18:25
Great survey. I'm sure you're getting a great response.
I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it..
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging..

website design

14.02.2018. 10:55
Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.

Friv

10.02.2018. 11:43
Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information..

dieta 21 dias funciona

08.02.2018. 21:45
Is me or she looks like vladimir Putin??

https://www.youtube.com/watch?v=0N0CZUnVhq8

08.02.2018. 21:35
Gratitude for sharing this information, few people really share a complete content.
I have bookmarked your blog, the articles are way better than other similar blogs.. thanks for a great blog!

avriq

05.02.2018. 17:46
avriq
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me.
I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day!

Siesta Key Hotels

04.02.2018. 11:27
Thanks for the valuable information and insights you have so provided here...

Sheraton Mactan

04.02.2018. 10:44
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.

best Belize resorts

04.02.2018. 09:31
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..

Artificial turf

01.02.2018. 12:02
I high appreciate this post. It’s hard to find the good from the bad sometimes. but I think you’ve nailed it! would you mind updating your blog with more information?

hail damaged car repair

31.01.2018. 16:52
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.

kizi2games.net

29.01.2018. 17:22
Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking.

www.friv4online.com

29.01.2018. 12:14
i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and help others such as you helped me.
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.

Condo for sale Lapu Lapu

24.01.2018. 16:21
You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!!

life change reviews

23.01.2018. 08:39
Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up.

snack pack google

21.01.2018. 16:22
I can’t imagine focusing long enough to research; much less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material. This is great content.

miami insurance

21.01.2018. 14:23
Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.

VārdsTowing in sandy Springs

17.01.2018. 13:08
I am continually amazed by the amount of information available on this subject. What you presented was well researched and well worded in order to get your stand on this across to all your readers.

PACE Program

09.01.2018. 08:03
Hi! Thanks for the great information you have provided! You have touched on crucuial points!
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.

euro to dkk

06.01.2018. 13:12
Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.

pest control

06.01.2018. 09:07
Thanks for this great post,

cctv camera

06.01.2018. 09:06
Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.

lipo 6 black

27.12.2017. 14:11
I admit. I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many. even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues.

Pink Sapphire Ring

25.12.2017. 17:22
thank you for your interesting infomation.

polythene sheeting

24.12.2017. 11:55
Thank you very much for keep this information.

Tucson Locksmith

23.12.2017. 12:16
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article.

the best face oxygen mask

19.12.2017. 14:29
I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy.

tesco flower delivery

18.12.2017. 13:01
Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.

the best face oxygen mask

17.12.2017. 13:53
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives in depth information. Thanks for this nice article.

barrier tape

03.12.2017. 19:03
You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing.
Life, Death and Ice Cream Machine
I just want to say thanks for your wonderful post,

cinemabox for pc

05.11.2017. 21:07
I just want to say thanks to the one who recommended the website; it’s been very helpful to me. And now and I’m happy.

places to eat near me

03.06.2017. 13:38
Valstij ir daudz ražot un nosūtīt eksportu, kas ir ļoti laba ziņa!

Authority Review Site

31.03.2017. 18:32
Is me or she looks like vladimir Putin??

Nodarbību saraksts