Aktualitātes>Zināmi atlaides „Publicitāte” saņēmēji

Zināmi atlaides „Publicitāte” saņēmēji (0)

Kā katru gadu, arī šogad jebkuram Biznesa augstskolas Turība studentam bija iespēja iesniegt Attīstības daļas direktorei iesniegumu ar lūgumu piešķirt studiju maksas atlaidi par panākumiem augstskolas pozitīvā popularizēšanā (veidojot publikācijas, iesaistoties studentu žurnāla B formāts tapšanā, piedaloties projektā Jauno profesionāļu skola u. c.).

Atgādinām, ka saskaņā ar augstskolas nolikumu par studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumiem, atlaide "Publicitāte" netiek piemērota par augstskolas popularizēšanu, kas veikta studiju procesa ietvaros (prakses, studiju darbi, projekti u.tml.).

Paldies visiem, kas veicinājuši Biznesa augstskolas Turība pozitīvo publicitāti un nākamgad aicinām šo iespēju izmantot vēl vairāk studentiem!

Šogad atlaide tiek piešķirta šādiem studentiem norādītajā apjomā:

Atlaide %

Līgums nr.

10

78756

5

82291

30

76149

15

82661

20

80096

10

81866

0

75009

10

76538

10

78755

10

79622

04.08.2017

Nodarbību saraksts