Aktualitātes>Zināmi pretendenti uz budžeta vietām, stipendiju un studiju maksas atlaidi "Sekmība"!

Zināmi pretendenti uz budžeta vietām, stipendiju un studiju maksas atlaidi "Sekmība"! (4)

Zināmi pretendenti uz budžeta vietām un stipendiju 2018./2019. studiju gadam un uz studiju maksas atlaidi "Sekmība" 2018./2019. studiju gada 1. semestrim.

Pretendentu saraksti uz budžeta vietām un stipendiju 2018./2019. gadam

Pretendentu saraksts uz studiju maksas atlaidi "Sekmība" 2018./2019. gada 1. semestrim

Saskaņā ar Studiju maksas atvieglojumu (atlaižu) rotācijas noteikumiem, studentam ir tiesības divu darba dienu laikā pēc pretendentu saraksta publiskošanas Studiju informācijas centrā iesniegt rakstisku motivētu apelāciju, vai nosūtīt to elektroniski uz sic@turiba.lv. Iesniegtā apelācija tiek izskatīta divu darba dienu laikā Augstskolas noteiktā kārtībā.

Galīgie saraksti tiks publiskoti 3. jūlijā un tie nav apstrīdami.

Biznesa augstskolas Turība studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi 2017./2018.studiju gadā

27.06.2018

Nodarbību saraksts