Aktualitātes>Zināmi rezultāti par atlaides "Publicitāte" piešķiršanu

Zināmi rezultāti par atlaides "Publicitāte" piešķiršanu (0)

Kā katru gadu, arī šogad līdz 1.jūlijam bija iespējams jebkuram Biznesa augstskolas Turība studentam iesniegt Attīstības daļas direktorei iesniegumu ar lūgumu piešķirt studiju maksas atlaidi par panākumiem augstskolas pozitīvā popularizēšanā (veidojot publikācijas, iesaistoties studentu žurnāla B formāts tapšanā, piedaloties projektā Jauno profesionāļu skola u. c.).

Atgādinām, ka saskaņā ar augstskolas nolikuma par studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumiem punktu Nr. 3.11.2.5. atlaide Publicitāte netiek piemērota par augstskolas pozitīvo popularizēšanu, kas veikta studiju procesa ietvaros (prakses, studiju darbi, projekti u.tml.).

Paldies visiem, kas veicinājuši Biznesa augstskolas Turība pozitīvo publicitāti un nākamgad aicinām šo iespēju izmantot vēl vairāk studentiem!

Šogad atlaide tiek piešķirta šādiem studentiem norādītajā apjomā:

Studenta līguma nr. Piešķirtā atlaide %
76540 0
76436 5
75830 10
64703 15
71402 10
71133 20
76148 15

P.S. Neskaidrību gadījumā par piešķirtās atlaides apjomu lūgums interesēties Attīstības daļā.

10.07.2015

Nodarbību saraksts