Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Biznesa tehnoloģiju institūts>Dabīgo šķiedraugu audzēšanas un pārstrādes iespēju izpēte un klastera izveide

Dabīgo šķiedraugu audzēšanas un pārstrādes iespēju izpēte un klastera izveide

 

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Latvija integrējas Eiropas industriālo kaņepju nozarē – sperts pirmais solis klastera izveidē

Piektdien, 25.martā Rīgā bija sapulcējušies Latvijas zinātnieki, uzņēmēji un zemnieki, lai izvērtētu zinātnieku un nozares ekspertu pētījumus, kas veltīti rūpniecisko kaņepju audzēšanai, pārstrādei un izmantošanai.

Starptautiskajā zinātniski-praktiskajā konferencē piedalījās 60 dalībnieku. Pasākumu organizēja Biznesa augstskolas Turība Biznesa tehnoloģiju institūts pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītajam projektam „Dabīgo šķiedraugu audzēšanas un pārstrādes iespēju izpēte un klastera izveide” (Projekta Nr.2010/0203/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/014).
Diskusijas rosināja nova-Institut (Vācija) un Eiropas Industriālo kaņepju asociācijas vadītāja Michael Carus prezentācija „Kaņepju nozare Latvijā: priekšlikumi attīstības iespējām”. Par savu pētījumu iestrādēm un aktualitātēm uzstājās vairāki mūsu pētnieki – G.Strazds, I.Baltiņa (RTU), V.Stramkale, (Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs) M.Maļceva (LU), A.Skroderis (Latvijas Industriālo kaņepju asociācija - LIKA), A.Adamovičs (LLU), T.Laizāns (BA Turība).

Konferences dalībnieki atzina, ka Latvijā pašlaik ir visas iespējas sadarboties ar ārvalstu pētniekiem pētījumos, kas veltīti kaņepju pārstrādei, kā arī efektīvu vietējo šķirņu radīšanai. Savukārt vietējie uzņēmēji un nozares celmlauži akcentēja nepieciešamību pēc komercializējamiem pētījumiem, panākt ciešāku zinātnieku sadarbību ar komersantiem, un sekmēt industriālo kaņepju klastera izveidi Latvijā. Šādas attīstības realitāti apliecina gan LIKA līdzšinējā aktīvā darbība nozares popularizēšanā, gan BA Turība spēja piesaistīt šim pasākumam vienu no zinošākajiem šīs nozares pārstāvjiem – M.Carus.

Pašlaik BA Turība, sadarbojoties ar nova-Institut un Latvijas pētniekiem, veido iespējamo pētniecības virzienu un potenciālo partneru „paketi”, lai gatavotu starptautiskās sadarbības projekta iesnieguma dalībai 7.ietvara programmā.

Sagatavoja:
Tālis Laizāns, Biznesa augstskolas Turība pētnieks
Mob. tel. 2945 9728
e-pasts: talis.laizans@gmail.com