Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Projekti>Iepirkumi

Iepirkumi

Paziņojums par lēmumu iepirkumam

Identifikācijas numurs: CB6/1
Līguma priekšmets:
Kopsavilkumu un ziņojuma sagatavošana par inovatīviem uzņēmumiem Rīgā un Rīgas reģionā.
Iesniegti 3 piedāvājumi
Līguma izpildītājs: Sigita Dišlere
Līgumcena:
EUR 6700
Paziņojums publicēts: 07.07.2009

Informatīvais paziņojums par plānotu iepirkumu

par inovatīvo uzņēmumu kopsavilkumu un ziņojuma sagatavošanu
SIA Biznesa augstskolas Turība vajadzībām Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas atbalstītā projekta „CentrālBaltijas inovāciju instrumenti praksei„ ietvaros
2009. gada 2. jūlijs
Identifikācijas numurs CB6/1

Iepirkuma līguma priekšmets
Kopsavilkumu un ziņojuma sagatavošana par inovatīviem uzņēmumiem Rīgā un Rīgas reģionā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta
Pretendentam piedāvājums ir jāiesniedz līdz 2009.gada 6.jūlijam plkst. 17:00 personīgi SIA Biznesa augstskolā Turība, Garudu ielā 68, Rīgā, A korpuss, 215. kabinets.

Kontaktinformācija
Kontaktpersona: Kristīne Tihanova, „CentrālBaltijas inovāciju instrumenti praksei” projekta vadītāja, Tālr. 67625371, e-pasts kristine.tihanova@turiba.lv

Tehniskā specifikācija      

Paziņojums par lēmumu iepirkumam

Identifikācijas numurs BAT/2007/PIAA5/002
Līguma priekšmets:
Prakses centra izveidošana un 20 praktikantu konsultēšana ESF projekta ietvaros
Iesniegts 1 piedāvājums
Līguma izpildītājs:SIA “Vadības konsultāciju centrs”
Līgumcena:
LVL 9499.00
Paziņojums publicēts: 10.05.2007

Paziņojums par plānotu iepirkumu

2007. gada 2. maijs
Identifikācijas numurs BAT/2007/PIAA5/002
Līguma priekšmets:
Prakses centra izveidošana un 20 praktikantu konsultēšana ESF projekta ietvaros
Nepieciešama pieredze biznesa konsultāciju jomā un darbā ar biznesa programmatūru
Līgumcena:
Līdz LVL 9500.00
Piedāvājumi jāiesniedz:
Rīgā, Graudu 68, LV-1058, A222 telpā
līdz 10.05.2007. plkst. 15:00
Kontaktpersona:
Ilmārs Vīksne
Prorektors zinātniskajā darbā
Tālr.: 7615520
E-pasts: Ilmars.Viksne@turiba.lv
Paziņojums publicēts: 02.05.2007

Paziņojums par lēmumu iepirkumam

Identifikācijas numurs BAT/2007/PIAA5/001
Līguma priekšmets:
ESF projekta vadītājs
Iesniegts 1 piedāvājums
Līguma izpildītājs Oskars Onževs
Līgumcena:
LVL 1190.00
Paziņojums publicēts: 14.02.2007

Paziņojums par plānotu iepirkumu

2007. gada 1. februāris
Identifikācijas numurs BAT/2007/PIAA5/001
Līguma priekšmets:
ESF projekta vadītājs
ESF projekta vadīšana. Projekta ilgums 17 mēneši
Nepieciešama pieredze projektu izstrādē un vadīšanā
Līgumcena:
Līdz LVL 1190.00
Piedāvājumi jāiesniedz:
Rīgā, Graudu 68, LV-1058, A222 telpā
līdz 07.02.2007. plkst. 15:00
Kontaktpersona:
Ilmārs Vīksne
Prorektors zinātniskajā darbā
Tālr.: 7615520
E-pasts: Ilmars.Viksne@turiba.lv
Paziņojums publicēts: 01.02.2007

Paziņojums par plānoto iepirkumu

2006. gada 24. augusts
Identifikācijas numurs BAT/2006/PIAA4/002
Līguma priekšmets:
ESF projekta vadītāja asistents
Līgumu izstrāde un darbinieku administrēšana. Projekta ilgums 12 mēneši
Nepieciešamā pieredze administratīvajā darbā saistībā ar līgumu izstrādi un administrēšanu
Līgumcena:
LVL 4200.00
Piedāvājumi jāiesniedz:
Rīga, Graudu 68, LV – 1058, A222 telpā
Līdz 01.09.2006. plkst. 17:00
Kontaktpersona:
Ilmārs Vīksne
Prorektors zinātniskajā darbā
Tālr: 7615520
E-pasts: Ilmars.Viksne@turiba.lv
Paziņojums publicēts 24.08.2006

Paziņojums par plānoto iepirkumu

2006. gada 24. augusts
Identifikācijas numurs BAT/2006/PIAA4/001
Līguma priekšmets:
ESF projekta vadītājs
ESF projekta vadīšana. Projekta ilgums 12 mēneši
Nepieciešamā pieredze projektu izstrādē un vadīšanā
Līgumcena:
LVL 4800.00
Piedāvājumi jāiesniedz:
Rīga, Graudu 68, LV – 1058, A222 telpā
Līdz 01.09.2006. plkst. 17:00
Kontaktpersona:
Ilmārs Vīksne
Prorektors zinātniskajā darbā
Tālr: 7615520
E-pasts: Ilmars.Viksne@turiba.lv
Paziņojums publicēts 24.08.2006