Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Publikācijas>Acta Prosperitatis