Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>XXI Starptautiskā zinātniskā konference

XXI Starptautiskā zinātniskā konference

Biznesa augstskolas Turība

XXI Starptautiskā zinātniskā konference

“Ilgtermiņa tautsaimniecība. Latvijas stāsts.”

 

Konferences norises laiks: 2020. gada 21. aprīlī

Konferences norises vieta: Biznesa augstskola Turība, Rīga, Latvija

Konferences aktualitāte:

Latvijas tautsaimniecība piedzīvo strauju izaugsmi – Finanšu ministrija prognozē, ka 2020. gadā IKP sasniegs 33 130 miljonus eiro, 2021. gadā – 34 950 miljonus eiro, bet 2022. gadā – 36 861 miljonu eiro[1]. Tautsaimniecības izaugsme bija arī viena no Latvijas Nacionālā attīstības plānā prioritātēm. Taču ikvienas valsts tautsaimniecības attīstība ir cikliska, pasaules vēsturē nav fiksēts vienmērīgas un nepārtrauktas attīstības fakts, tāpēc konferences mērķis ir atrast instrumentus, ar kuru palīdzību var sekmēt tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā un veicināt ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi ar pieaugošu valsts konkurētspēju starptautiskajos tirgos. Ja Singapūrai, kas tiek dēvēta par Āzijas tīģeri, 30 gadu laikā ir izdevies attīstīties no trešās pasaules valsts par vienu no vadošajām ekonomikām ar 323,9 miljardu dolāru IKP gadā, tad kādi aspekti kavē Latviju kļūt par Baltijas tīģeri?


Konferences sekcijas:

Uzņēmējdarbība

-       Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana

-       Izaugsmi atbalstošas teritorijas

-       Videi draudzīgas ražošanas metodes un zemes apsaimniekošana

-       Eksportspējīgu un starptautiski konkurētspējīgu preču/pakalpojumu radīšana

Tūrisms

-       Tūrisma nozares multiplikatora efekts

-       Konkurētspējas priekšrocību identificēšana

-       Videi draudzīgo tehnoloģiju un pieeju ieviešana

Izglītība un zinātne

-       Atbalsts zināšanu komercializēšanai

-       Atbalsts starptautiski konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanai un ieviešanai ražošanā

-       Sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm, pētniecības organizācijām un uzņēmumiem

Tehnoloģijas

-       Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas

-       Mākslīgā intelekta un cilvēkresursu savietojamība

-       Inovācijas attiecībā uz uzņēmējdarbības modeļiem, dizainu, zīmolradi un pakalpojumiem

-       Komunikācija digitālajā vidē

Tiesiskums

-       Tiesiskās vides korelācija ar investīciju piesaisti

-       Korupcijas ietekme uz Latvijas ekonomiku

-       Tiesiskums komercdarbībai un ilgtspējīgai izaugsmei

-       Tiesību sistēmas tiesiskums, stabilitāte un ekonomikas dzīvotspēja


KONFERENCES PROVIZORISKĀ PROGRAMMA

9.00 - 10.00     Kafija un reģistrācija

10.00 – 10.30  Konferences atklāšana

10.30 – 11.30  Plenārsēde (angļu valodā)

11.30 – 12.00  Apaļā galda diskusija ar ekspertu piedalīšanos

12.00 – 13.00  Pusdienas

13.00 – 14.30  Darbs paralēlajās sesijās

14.30 – 15.00  Kafijas pauze

15.00 – 16.00  Darbs paralēlajās sesijās

16.00 – 16.30  Kopsavilkums, augstskolas vadības noslēguma uzruna

 

Apaļā galda diskusiju ar uzrunu atklās:

- Singapūras profesors, Globālā līderisma foruma vadītājs Lovs Sjevs Thiams (Low Siew Thiam)

- Bangoras Universitātes (Lielbritānija) lektors Stīvens Džouns (Stephen Jones)


Plenārsēdes tēmas:

  1. Singapūras pieredzes stāsts – 30 gados no trešās pasaules valsts par vienu no vadošajām ekonomikām - PhD Jenson Goh (Singapūra)
  2. Latvijas ilgtermiņa izaugsme: balanss starp ES un nacionālajām prioritātēm - Dānijas Eiropas Integrācijas institūta profesors, PhD Eugene Eteris (Dānija)


Konferences darba valoda
: latviešu un angļu.

Moderators: Haralds Burkovskis

PIETEIKŠANĀS:

Dalībniekiem:
https://batis.turiba.lv/zinkonfreg

Klausītājiem:
https://batis.turiba.lv/zinkonfreg/konference.asp

Studentiem:
https://batis.turiba.lv/zinkonfreg/stud_lv.asp[1] Finanšu ministrijas prognozes, sagatavotas 2019. gadā