Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Zinātnisko konferenču vēsture

Zinātnisko konferenču vēsture

2019. gads

XX Starptautiskā zinātniskā konference "Cilvēkfaktors digitalizācijas laikmetā"

2018. gads

XIX Starptautiskā zinātniskā konference "Latvijai 100: Cerības, sasniegumi un izaicinājumi"

2017. gads

XVIII Starptautiskā zinātniskā konference "Komunikācija globālajā ciemā: intereses un ietekmes"

2016. gads

XVII Starptautiskā zinātniskā konference "Konkurētspējīgi uzņēmumi konkurētspējīgā valstī"

2013. gads

Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Radīt nākotni: Komunikācija, Izglītība, Bizness"

2013.gada 30.maijā

Lai formulētu idejas par Latvijas izaicinājumiem un perspektīvām komunikācijā, izglītībā un biznesā, kuras spētu sekmīgi virzīt valsti tās otrajā simtgadē, 30. maijā Biznesa augstskolas Turība telpās norisinājās 14. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Radīt nākotni: Komunikācija. Izglītība. Bizness”, kur piedalījās vairāk nekā 400 komunikācijas un sabiedrisko attiecību profesionāļu, uzņēmēju un vadītāju, studentu un zinātnieku. Konferencē piedalījās Latvijas valsts amatpersonas, augstskolu profesori, uzņēmēji, pētnieki un studenti, ārvalstu viesi no ASV, Nīderlandes, Itālijas un Krievijas.

 

2012. gads

Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mainīgos ekonomiskos apstākļos

2012. gada 30. marts

Biznesa augstskolas Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultāte organizēja uzņēmējdarbības problēmām veltītu starptautisko zinātniski praktisko konferenci.

2011. gads  

Jaunas vērtības tūrisma un sabiedrības attīstībai

2011. gada 2.jūnijs

Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultāte 2011. gada 2-3.jūnijā organizēja tūrisma problēmām veltītu starptautisko zinātniski praktisko konferenci. Konferences mērķis bija analizēt tos faktorus un vērtības, kuri ir būtiski sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

2010. gads

EUKO 2010

2010. gada 20.-22. augusts

Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos

2010. gada 25. marts

Biznesa augstskolas Turība Juridiskā fakultāte ar Swedbank programmas jauniešiem – OPEN atbalstu 2010. gada 25. martā organizēja zinātniski praktisku konferenci “Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos” Konferences mērķis bija rast atbildes uz jautājumiem, kā atgriezties pie valsts pārvaldes izpratnes būtības un atrast līdzsvaru starp indivīda, sabiedrības un valsts interesēm mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. Plenārsēdē klausītājiem tika piedāvāti šādi priekšlasījumi: “Sociāli atbildīga valsts mainīgajos sociāli ekonomiskajos apstākļos”, LR Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris; “Vara un ekonomika identitātes meklējumos”, ekonomikas doktors, profesors, LZA korespondētājloceklis Uldis Osis; “Privātā un publiskā partnerība Polijā” Leon Kozminski universitātes profesors, zinātņu doktors Fryderyk Zoll (Polija); “Valsts pakalpojums iedzīvotājiem”, LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Artis Stucka. Sekojoša apaļā galda diskusijāa par valsts pārvaldes un biznesa vides sadarbību ekonomiskā sastinguma apstākļos savu viedokli izteica arī juridisko zinātņu doktors, asociētais profesors, Banku augstskolas Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras vadītājs Jānis Grasis; Juristu biedrības vadītājs Aivars Borovkovs; Zvērināts advokāts, biroja “Liepa, Skopiņa, Borenius” partneris Lauris Liepa. Plenārsēdi un diskusiju vadīja Tiesībsarga biroja Labas pārvaldības departamenta vadītājs Arvīds Dravnieks. Pēc plenārsēdes darbs notika piecās sekcijās, kuras konferences dalībnieki varēja noklausieties 39 priekšlasījumus un piedalīties diskusijās par konferences tematiku.

2009. gads

Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā

2009. gada 25. maijs

2009. gada 25. maijā notika Biznesa augstskolas Turība starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Komunikācijas vadība informācijas sabiedrībā”, kurā kopumā piedalījās 210 dalībnieki. Konferenci organizēja Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultāte sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Biznesa konsultantu asociāciju, Latvijas Asociāciju sabiedrisko attiecību profesionāļiem un Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociāciju. Konferencē uzstājas un savā pieredzē dalījās visā pasaulē atzīti komunikācijas eksperti. Dr.phil. Braiens Rēbers (Bryan Reber) Džordžijas Universitātes (ASV) Žurnālistikas un masu komunikācijas koledžas docents ir vairāku grāmatu autors. Strādājis kā sabiedrisko attiecību speciālists, izcils sabiedriskās domas veidošanā, pārliecināšanā, kampaņu novērtēšanas un komunikācijas vadības jautājumos. Dr.phil. Braiens Rēbers konferences dalībniekus iepazīstināja ar konfliktu vadīšanas principiem. Dr.phil. Deniss Vilkokss (Dennis L. Wilcox) Sanhosē Universitātes (ASV) profesors ir viens no atzītākajiem sabiedrisko attiecību pasniedzējiem pasaulē, eksperts krīzes komunikācijā, mediju attiecībās un korporatīvās sociālās atbildības jautājumos. Viņa populārākā grāmata Public Relations Strategies & Tactics izdota deviņas reizes un tiek uzskatīta par rokasgrāmatu sabiedriskās attiecībās. Dr.phil. Deniss Vilkokss izskaidroja reputācijas vadību interneta laikmetā. Dr.rer.soc. Stefans Russ-Mols (Stephan Russ-Mohl) Lugāno Universitātes (Šveice) profesors, Eiropas žurnālistikas observatorijas direktors ir daudzu grāmatu autors, tajā skaitā Securing Quality: European and American Perspectives of Continuing Education in Journalism. Viņš conferences dalībniekus iepazīstināja ar saviem uzskatiem par ekonomikas teorija žurnālistikā. Konferencē savu viedokli par komunikāciju Latvijā izteica Andris Grūtups, Inga Latkovska un Tomass Kotovičs. Konference pulcēja komunikācijas, sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālistus, publiskās pārvaldes speciālistus, uzņēmumu vadītājus, kā arī studentus. Pēc plenārsēdes darbs notika četrās sekcijās - žurnālistu, praktiķu, zinātnieku un studentu. Vienlaicīgi ar konferenci tika atklāta interaktīva izstāde par komunikācijas vēsturi, inovācijām un nākotni.

2008. gads

Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi

2008. gada 30. maijs

Biznesa augstskolā Turība Uzņēmējdarbības vadības fakultātes 2008. gada 30. maijā organizēja IX Starptautisko zinātnisko konferenci "Darba tirgus sociālie un ekonomiskie izaicinājumi". Konferences dalībnieki diskutēja par darba tirgū notiekošajiem procesiem un tendencēm, iepazīstināja ar savu pētījumu rezultātiem un secinājumiem, piedāvāja darba tirgus problēmu iespējamos risinājumus. Plenārsēdē klausītājiem tika piedāvāti sekojošie priekšlasījumi: “Darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma problēmas un iespējamie risinājumi” – LR EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktors O.Barānovs; “Sociālās partnerības iespējas nodarbinātības un konkurētspējas stiprināšanai” – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore E.Egle; “Darba tirgus problēmas un iespējas uzņēmēju skatījumā” – Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidente, izdevniecības “LID” izpilddirektore A.Vīksna; “Darbaspēka mobilitāti ietekmējošie faktori” – Rīgas Stradiņa Universitātes Reģionālas ekonomikas un biznesa katedras vadītāja I. Dovladbekova. Konferences sekcijās Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes un Krievijas pārstāvji uzstājas ar 39 referātiem par dažādiem darba tirgus aspektiem. Dotā konferences bija vēl viens svarīgs solis, veidojot sadarbību starp izglītības iestādēm, darba tirgus un valsts institūciju pārstāvjiem.

Konferences rakstu krājums

Biznesa inteliģence: risinājumi sekmīgai komunikācijai un uzņēmējdarbībai

2008. gada 24. aprīlis

2008. gada 24. aprīlī augstskolā notika zinātniski praktiskā konference “Biznesa inteliģence: risinājumi sekmīgai komunikācijai un uzņēmējdarbībai”. Konferences mērķauditorija bija organizāciju un struktūrvienību vadītāji, kurus interesē biznesa analīzes koncepcijas izveidošanas iespējas organizācijā, augstskolas mācību spēki un studenti. Microsoft Latvia projektu un sadarbības vadītājs J.Jukins uzstājās ar priekšlasījumu “Laiks jaunai biznesa inteliģencei”. Klātesošos tika arī iepazīstināti ar sekojošiem priekšlasījumiem: “Efektivitātes parvaldība jeb kā nopelnīt ar tehnoloģijām” - Columbus IT komercdirektors B.Prudčenko; “Biznesa inteliģences tehnoloģiju evolūcija” – IntelliSoft valdes priekšsēdētājs D.Kucevalovs; “Kvalitātes vadības programmatūras sistēmas ieviešana Valsts policijas koledžā” – Valsts policijas koledžas direktors A.Evardsons; “Biznesa inteliģences izmantošana Scania Latvia” - Scania Latvia finanšu direktors I.Krastiņš; “Progresīvu IT pielietošana ekonomisko procesu analīzē” – LR Centrālās Statistikas pārvaldes pārstāves M.Vēvere, G.Ķiņķevska un L.Sīle; “IT pielietojums no uzņēmēju un studentu skatupunkta” – BAT Informācijas tehnoloģiju katedras vadītājs. Konferences dalībnieki diskutēja ari par cietām aktuālam biznesa inteliģences izmantošanas problēmām privātajā un valsts sektorā.

2007. gads

Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai

2007. gada 1. jūnijs

2007. gada 1. jūnijā Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultāte organizēja  VIII starptautisko zinātnisko konferenci "Jauni tūrisma produkti reģionu attīstībai". Konference tika organizēta Leonardo da Vinči programmas finansētā „Lauku tūrisma projekta AMBER” ietvaros. Konferences mērķis bija akcentēt tūrisma un teritorijas (reģiona, rajona, pagasta, utt.) attīstības mijsakarības, apzināt un apspriest tūrisma lomu reģionu attīstības kopsakarā, īpašu uzmanību veltot lauku tūrisma uzņēmējdarbības jomai un lauku tūrisma speciālistu izglītošanas problēmām. Jāatzīmē, ka konferencē priekšlasījumu „Lauku tūrisms  - nozīmīga lauku iedzīvotāju uzņēmējdarbība sniedza Ekonomikas ministrijas tūrisma nodaļas vadītāja Aira Indriksone”, un  Eiropas reģionālā tūrisma institūta direktors Aivars Mackevičs uzstājas ar priekšlasījumu „Lauku tūrisms – lauku teritoriju ekonomiskās attīstības veicinātājs”. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti arī ar projekta gaitu un rezultātiem. Ar projekta AMBER moduļu prezentācijām piedalījās  projekta sadarbības partneri no Latvijas, Spānijas, Holandes un Somijas.

Latvijas nekustamo īpašumu tirgus iespējas: iespējas un riski

2007. gada 8. marts

Biznesa augstskola Turība sadarbībā ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju (LANĪDA) 2007.gada 8.martā organizēja zinātniski praktisku konferenci “Latvijas nekustamo īpašumu tirgus iespējas: iespējas un riski”. Konferences mērķis bija apzināt iespējas, ko Latvijas nekustamā īpašuma tirgus piedāvā uzņēmējdarbības attīstībai un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Ar Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm klausītājus iepazīstināja Milana Skumbiņa (LANĪDA valdes locekle), par pārlieku optimisma risku Latvijas ekonomikā runāja Ivars Svilāns (A/S Hansabanka Mārketinga un korporatīvo komunikāciju daļas vadītājs), par teritorijas plānošanas problemātiku pieredzē dalījās Ilze Kjahjare (telpiskās plānošanas eksperte), par MLS vienotās datu bāzes ieviešanu Latvijā - Arno Marnics (nekustamo īpašumu kompānijas Mainhouse vadītājs), bet par nekustamo īpašumu tirgu ietekmējošiem nodokļiem referēja Anna Medne (Biznesa augstskolas Turība Komercdarbības katedras docente).

2006. gads

Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas

2006. gada 2. jūnijs

Biznesa augstskolas Turība Juridiskā fakultāte sadarbībā ar LR Tieslietu ministriju, Mykolas Romeris Universitāti (Lietuva), zvērinātu advokātu biroju Liepa, Skopiņa / Borenius 2. jūnijā organizēja zinātniski praktisku konferenci Īpašums, tā apgrūtinājumi: problēmas, risinājumi, iespējas. Konferenci atklāja Biznesa augstskolas Turība rektors Jānis Āboltiņš un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis. Ar ziņojumu par īpašuma tiesībām kā cilvēka pamattiesībām uzstājās LR Satversmes tiesas tiesnese Ilma Čepāne. Par pagaidu procesuālā nodrošinājuma līdzekļiem intelektuālā īpašuma aizsardzībai civilprocesā referēja Somijas zvērinātu advokātu biroja Borenius & Kemppinen jurists Mikko Leppa, savukārt par privatizācijas un īpašuma reformas pabeigšanas problemātiku un risinājumiem uzstājās premjerministra padomnieks Viktors Šadinovs. Spraiga viedokļu apmaiņa risinājās apaļā galda diskusijās Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi un Intelektuālā īpašuma aizsardzība, kā arī trīs sekcijās – publisko tiesību, privāto tiesību un uzņēmējdarbības sekcijā.

Bizness: Peļņa & Atbildība

2006.gada 22. februāris

2006.gada 22. februārī Biznesa augstskolā Turība notika starptautiska konference Bizness: Peļņa & Atbildība. Konferenci organizēja Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultāte sadarbībā ar Pasaules Banku, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Nodarbinātības valsts aģentūru, “Consensus PR” un “DDB Porter Novelli”. Šajā konferencē uzņēmēji, politiķi un sabiedrisko organizāciju pārstāvji diskutēja par to, kas ir korporatīvā sociāla atbildība, kāds labums uzņēmējam no korporatīvās sociālās atbildības programmu īstenošanas, kādi ir valdības instrumenti sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā. Konferences laikā tika prezentēts Pasaules Bankas pētījums par attieksmi pret korporatīvo sociālo atbildību Latvijā un ārvalstīs. Būs iespēja gūt pieredzi, kā plānot un īstenot uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības programmas, lai gūtu maksimālu atdevi.

2005. gads

Sabiedriskās attiecības: kvalitāte, ieguvumi un riski

2005. gada 3. jūnijs

Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultāte sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Asociāciju sabiedrisko attiecību profesionāļiem ( LASAP) 3. jūnijā organizēja starptautisko konferenci Sabiedriskās attiecības: kvalitāte , ieguvumi un riski. Konferences plenārsēdē uzstājās vairāki starptautiski atzīti sabiedrisko attiecību speciālisti: Starptautiskās Sabiedrisko attiecību asociācijas eksprezidents Jorens Šēbergs (Zviedrija), Leonīda Kučmas padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos Georgijs Počepcovs (Ukraina), kā arī sabiedrisko attiecību ētikas speciālists, profesors Johaness Brinkmans (Norvēģija). Par notikumu izvērtās Viktora Juščenko vēlēšanu kampaņas veidotāja un organizatora, manipulatīvo teoriju meistara Denisa Boguša (Ukraina) uzstāšanās, kuras laikā viņš stāstīja par Juščenko vēlēšanu kampaņas norisi un Ukrainas oranžo revolūciju. To papildināja iespaidīgs melnā PR vizuālo materiālu klāsts – plakāti, bukleti, fotogrāfijas, kas konferences laikā bija aplūkojami atsevišķā izstādē. Pēc plenārsēdes darbs norisinājās sekcijās Zinātne, Politika un Bizness, kurās referēja sabiedrisko attiecību profesionāļi, politiķi, pašvaldību darbinieki, uzņēmēji un augstskolu pasniedzēji. Diskusijās tika meklētas atbildes uz jautājumiem: kādi ir kvalitātes kritēriji sabiedriskajās attiecībās un ko klients var sagaidīt no tām; kas nepieciešams moderna un sekmīga uzņēmuma tēla radīšanai; kā sabiedrisko attiecību aktivitātes atspoguļojas uzņēmuma ekonomiskajos rādītājos; kā rīkoties sabiedrisko attiecību speciālistam, lai kritiskās situācijās nepārkāptu sabiedrisko attiecību ētikas principu, u.c. Konferenci kopumā apmeklēja vairāk nekā 200 sabiedrisko attiecību profesionāļu un šajā nozarē studējošo.

2004. gads

Uzņēmējdarbības iespējas, problēmas un to risinājumi globalizācijas apstākļos

2004. gada 23. aprīlis

Konferenci organizēja Uzņēmējdarbības vadības fakultāte, un tās mērķis bija sapulcināt speciālistus, kuri pēta dažādas ekonomikas, uzņēmējdarbības problēmas, ņemot vērā globalizācijas ietekmi. Konferences dalībnieki diskutēja par dažādām aktuālām problēmām: nacionālo robežu atvēršana brīvai tirdzniecībai, starptautisku uzņēmumu veidošanās, finansiālo, produktu un darba tirgus internacionalizācija, izmaiņas mūsdienu preču un pakalpojumu izplatīšanas sistēmās, moderno informācijas tehnoloģiju straujāka attīstība u.c. Konferences organizētāji īpašu uzmanību veltīja pētījumiem par mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un globalizācijas procesu savstarpējo mijiedarbību.

2003. gads

Ilgtspējīga tūrisma attīstība: tendences, pieredze, iespējas

2003. gada 25. aprīlis

Konferenci organizēja Starptautiskā tūrisma fakultāte. Konferences dalībnieki uzsvēra tūrisma nozares straujo attīstību, kā arī lauku tūrisma un ekotūrisma īpatsvara palielināšanos nozarē. Konferences dalībnieki dalījās pieredzē par tūrisma attīstības tendencēm un stratēģiju, tūrisma un vides mijiedarbību; videi draudzīga tūrisma attīstību, tūrisma galamērķu teritoriālo plānošanu; tūrisma nozīmi reģionu ilgtspējīgai attīstībai un citiem aktuāliem jautājumiem.

2001. gads

Ekonomisko un sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences, rezultāti

Konferenci organizēja Uzņēmējdarbības vadības fakultāte 

2000. gads

Tūrisma prakses, izglītības un pētniecības integrācija

Konferenci organizēja Starptautiskā tūrisma fakultāte.

1999. gads

Uzņēmējdarbības vide: tiesiskā bāze un kvalitāte

Konferenci organizēja Uzņēmējdarbības vadības fakultāte

1998. gads

Latvijas uzņēmēja konkurētspēja un izglītība

Pirmā augstskolas zinātniskā konference, kuru organizēja tā laika Grāmatvedības katedras vadītājs Staņislavs Keišs.