Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Zinātnisko konferenču vēsture>XV Starptautiskā zinātniskā konference

XV Starptautiskā zinātniskā konference 2014

 

Aicinām piedalīties

Biznesa augstskolas Turība

XV STARPTAUTISKAJĀ ZINĀTNISKAJĀ KONFERENCĒ

10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres

 

 
2014. gada 29. maijs
Rīga, Graudu iela 68
 
 

2004. gada 1. maijā Latvija kopā ar vēl deviņām valstīm oficiāli iestājas Eiropas Savienībā (ES), tādējādi īstenojot vienu no saviem galvenajiem ārpolitikas mērķiem. Pievienošanās Eiropas Savienībai sniedza iespēju Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, taču vienlaikus bija arī smags pārbaudījums izturēt konkurenci brīvā tirgus apstākļos. Latvijas Nacionālā attīstības plānā 2014. – 2020. gadam (NAP) ir analizēti g makroekonomiskās attīstības šķēršļi un prognozes. Ir norādīts, ka 10 gados, kopš Latvija ir Eiropas Savienības sastāvā, bija redzami grandiozi tautas saimniecības kāpuma tempi, diemžēl šī izaugsme nebija ilgtspējīga un beidzās ar strauju kritumu.

Latvija Eiropas Savienībā tiek vērtēta kā "pieticīgs novators", valstī ir zemi rādītāji inovāciju jomā, lai gan izaugsmes rādītāji pārsniedz Eiropas Savienības vidējos. Latvijas zinātnei ir jākļūst konkurētspējīgi pasaules līmenī, akadēmiskajai videi ir jāsadarbojas ar valsti un privātajiem uzņēmumiem, lai tiktu radīti jauni, globāli konkurētspējīgus produktus. Tieši zinātnes un uzņēmēju kopdarbs spēj radīt aizvien jaunus inovatīvus un radošus, globālajā tirgū konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus. Saskaņā ar jaunākajiem ES ietvaros veiktajiem pētījumiem šo inovatīvo un radošo produktu ražošanā milzīgi pieaug intelektuālā īpašuma tiesību nozīme ES ekonomikā.

Konferences laikā ir jāmeklē atbildes uz jautājumu : ko mēs šajos 10 gados esam darījuši, lai valsts kaut par vienu soli tuvotos tam ideālam, kādu esam iztēlojušies. Ir ļoti daudz mazu darbu, ko varam saviem spēkiem bez priekšā teikšanas un pamudināšanas paveikt kopīgam valsts un sabiedrības labklājības līmeņa pieaugumam. Galvenais ir spert pirmo soli un saprast, ka atbildība par savu valsti sākas no atbildības par savu rīcību un savu dzīvi, kā arī no cieņas pret citiem un atšķirīgo!

###TAB-HOLDER###

 
Pieteikšanās līdz 27. maijam aizpildot elektronisku pieteikuma anketu.

 

Konferences mājas lapa un dalībnieku reģistrācija

 
Papildus informāciju var iegūt, zvanot pa tālr. +371 67606105 vai rakstot uz konferences organizācijas komitejas e-pasta adresi: jf@turiba.lv.
 
 
 
Konferenci atbalsta:
 
VAS „Latvijas Dzelzceļš”