Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Zinātnisko konferenču vēsture>XVII Starptautiskā zinātniskā konference

XVII Starptautiskā zinātniskā konference

Konferences norises laiks
2016. gada 31. marts

Konferences norises vieta
Biznesa augstskola Turība

Latvijai kā mazai valstij un mazai ekonomikai ir svarīgi spēt radīt produktus un pakalpojumus, kas būtu konkurētspējīgi gan vietējā, gan arī globālā tirgū. Konkurencei saasinoties, spēs izdzīvot uzņēmumi, kuri ir spējīgi ātri reaģēt uz izmaiņām uzņēmējdarbības vidē un diversificēt savus produktus.

Konferences aktualitāte

Konkurētspēja ir svarīga gan katram uzņēmumam, gan arī valstij kopumā. Valsts konkurētspēja vislielākā mērā ir atkarīga no uzņēmumu veiksmīgas darbības. Konkurētspējas pamatā ir uzņēmējdarbības efektivitātes rādītāji uzņēmumu līmenī, kas ietver uzņēmējdarbības stratēģijas, tā vadīšanas prasmes, mārketingu, cenu un izmaksu efektivitāti. Tomēr, kā zināms, uzņēmējdarbību veic noteiktā teritorijā reģistrēts uzņēmums ievērojot tās likumdošanu, ar iespējamu valsts atbalstu tiešā veidā vai ar nodokļu politiku, starpvalstu attiecību dibināšanu, eksporta, importa iespējām, tehnoloģiju adaptēšanu un radīšanu. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no valstiskā mērogā veiktiem pasākumiem, no tās uzņēmējdarbības vides, kas tiek veidota ar noteiktā reģionā.

KONFERENCES TEMATIKA

UZŅĒMĒJDARBĪBA:

 • Uzņēmējdarbības vide kā veiksmes faktors;
 • Līderība kā konkurētspēju veicinošais faktors;
 • Jaunas uzņēmējdarbības koncepcijas kā konkurētspējas pamats;
 • Līdzekļi un indikatori ilgtspējīgais ekonomikai;
 • Jauni virzieni un jauni tirgi uzņēmējdarbībā;
 • Diversifikācija uzņēmējdarbībā;
 • Atbildīga un ētiska uzņēmējdarbība.

TŪRISMS:

 • Globālā ekonomika un tūrisms;
 • ES politika un tūrisms;
 • Tūrisms kā reģionālās attīstības virzītājspēks;
 • Inovācija un tūrisms;
 • Speciālo interešu grupas tūrismā.

IZGLĪTĪBA:

 • Izglītība gudrai un iesaistošai izaugsmei;
 • Mūžmācīšanās loma nozares un personības izaugsmei;
 • Izglītība un jaunie mediji;
 • Augstskolu jaunā loma;
 • Jaunas pieejas un metodika pētniecībā.

KULTŪRA UN SABIEDRĪBA:

 • Kultūras identitāte un globalizācija;
 • Sociālais un kultūras mantojums;
 • Digitālās ēras sabiedrība un sociālā dinamika;
 • Eiropas vērtības- kultūra, daba un valodu daudzveidība.

PĀRVALDĪBA UN LIKUMĪBA:

 • ES dalībvalstu loma un iespējas Eiropas pārvaldībā;
 • Likuma varas nodrošināšana un efektīvs likumdošanas process;
 • Kompetences stiprināšana drošības un likumu piemērošanas institūcijās;
 • Intelektuālā īpašuma tiesību nozīmes paaugstināšana ES ekonomikā.

KONFERENCES DARBA VALODA: latviešu un angļu

KONFERENCES VIETA: Biznesa augstskola Turība, Graudu iela 68, LV-1058.

PAPILDU INFORMĀCIJU var iegūt, zvanot pa tālr. +371 67615520, +371 67607660 vai rakstot uz konferences organizācijas komitejas e-pasta adresi conference@turiba.lv.