Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Zinātnisko konferenču vēsture>XVIII Starptautiskā zinātniskā konference

XVIII Starptautiskā zinātniskā konference

 Laiks: 2017. gada 18. maijs

Vieta: Biznesa augstskola Turība

Komunikācija ir ārkārtīgi plašs jēdziens, mūsu ikdienas nepieciešamība, emociju un labklājības avots. Komunikācija ir saruna vienam ar otru, tas ir biznesa darījums un koncerts, tas ir mūsu matu sakārtojums, grāmata vai ceļojums. Arī karš ir komunikācija – gan šobrīd Latvijā tik aktuālais informācijas karš, gan kari tuvākās un tālākās zemēs, kuros šķīst asinis. Arī miera uzturēšana ir komunikācija.

Šobrīd dzīvojam globālajā ciemā un mūsu intereses katru dienu tūkstoš dažādos veidos saskaras ar ārkārtīgi atšķirīgām ļoti tuvu viena datortaustiņa klikšķa attālumā esošu cilvēku, uzņēmumu, publiskās pārvaldes institūciju un nevalstisko organizāciju interesēm. Primāras ikvienai personai un organizācijai ir savas intereses un vēlme tās īstenot, ietekmējot citus. Tāpēc ir vitāli svarīgi – cik ātri spējam reaģēt, vai spējam sazināties, samērot intereses, vienoties un sadarboties ar dažādu kultūru un interešu cilvēkiem.

Tolerance, dažādu kultūru izpratne, starpkultūru komunikācija, mediju pratība, emocionālā inteliģence un ilgtspēja, pirmkārt, padarīs mūsu dzīvi ilgāku un patīkamu. Otrkārt, sekmēs biznesa un visas sabiedrības attīstību. Treškārt, nodrošinās mieru globālajā ciemā. Ja jums nav datora, globālo ciemu varat apriņķot ar automašīnu 17 diennaktīs, braucot ar ātrumu 100 km/stundā bez apstājas.

NOZARES

 • Komunikācija
 • Žurnālistika
 • Kulturuloģija
 • Filosofija
 • Vadība
 • Ekonomika
 • Tūrisms
 • Viesmīlība
 • Tiesības
 • Publiskā pārvalde
 • Uzņēmējdarbība
 • Izglītība
 • Valodniecība
 • Demogrāfija
 • Socioloģija

KONFERENCES DARBA VALODA: latviešu un angļu. Bet piedāvājam komunicēt jebkurā valodā, ja vien pats varat nodrošināt savu vēstījumu saprotamu citiem.

REĢISTRĀCIJA: publikāciju autoriem un ziņotājiem tiešsaistē Biznesa augstskolas Turība mājas lapā (www.turiba.lv) sadaļā Uzņēmējiem un Zinātnei kopā ar kopsavilkumu (1400–1600 zīmes, ieskaitot atstarpes), iesniedzot līdz 2017. gada 15. janvārim.

PUBLIKĀCIJAS: konferences rakstu krājums tiks izdots elektroniskā formātā, publicēts augstskolas mājas lapā un EBSCO datubāzē. Visus referātus recenzēs eksperti no konferences zinātniskās padomes.

Referāta pilno tekstu, kura apjoms nepārsniedz 40 000 zīmes (ieskaitot atstarpes), jāiesūta konferences organizācijas komitejai līdz 2017. gada 15. februārim.

NOFORMĒŠANAS NOTEIKUMI

KONFERENCES VIETA: Biznesa augstskola Turība, Graudu iela 68, Rīga, LV-1058.

PAPILDU INFORMĀCIJU var iegūt, zvanot pa tālruņiem +371 67615520 vai rakstot uz konferences organizācijas komitejas e-pasta adresi conference@turiba.lv.

KONFERENCES PROGRAMMA

SESIJAS