Uzņēmējiem un Zinātnei>Pētniecība>Zinātnisko konferenču vēsture>XVIII Starptautiskā zinātniskā konference>Konferences prezentācijas

Konferences prezentācijas

Bryan H. Reber, Ph.D.

University of Georgia

 

Prof. Dr. Klaus Beck

Freie Universitat Berlin