Studijas>Bibliotēka>Bibliotēkas vēsture

Bibliotēkas vēsture

1993. g. Nodibināta Biznesa augstskolas Turība bibliotēka. Bibliotēkas fondu veido atbilstoši Uzņēmējdarbības vadības studiju programmai.

1998. g. Izveido elektronisko katalogu integrētās bibliogrāfiskās informācijas sistēmā ALISE. Pirmais ieraksts sistēmā ALISE veikts 16. jūnijā.

1999. g. Rekataloģizē (digitalizē) mācību literatūras fondu.
1999. g. Kopš 1. septembra literatūras izsniegšanu un saņemšanu reģistrē elektroniski.
1999. g. Pārkārtots bibliotēkas fonds, līdzšinējais slēgtais fonds kļūst brīvi pieejams lietotājiem.
1999. g. Nodrošināta informācija globālajā tīmeklī ar interneta kataloga (uz ORACLE datu bāze) palīdzību, veicot grāmatu izsniegšanas un saņemšanas elektronisko uzskaiti.
1999. g. Nodrošināta lasītāju datu bāzes konvertācija ALISEs lasītāju katalogā.

2000. g. Turības bibliotēka martā iestājusies Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijā.
2000. g. Ieviesta STOP sistēma bibliotēkas lasītāju – parādnieku apzināšanā.

2001. g. Februārī bibliotēka sākusi darbu jaunās telpās. Atklāts informācijas centrs ar 50 datorizētām un 50 parastām darba vietām.
2001. g. Iegādātas jaunas on-line datu bāzes – LETA un EBSCO.
2001. g. Akcija Dalies Turībā – vidusskolēni bez maksas varēja izmantot desmit datorstundas ar starptautisko interneta pieslēgumu.
2001. g. Neprofila fonda mēbeļu un grāmatu dāvināšanas akcija skolu, biedrību un armijas bibliotēkām.
2001. g. Dos Alises moduļus nomaina pret modernākiem - Alises Windows – moduļiem.

2003. g. 21. augustā atklātas bibliotēkas jaunās, paplašinātās telpas. Krājumus inventarizē ar inventarizācijas moduļu palīdzību. Turības bibliotēka pirmā Latvijā izveidojusi šādu modeli.

2004. g. Papildināts Bibliotēkas literatūras fonds - iegādāta jaunākā literatūra maģistrantūras programmām un zinātniski pētnieciskā metodika. Ievērojama daļa no literatūras ir svešvalodās.
Turības bibliotēka ir trešā starp Latvijas bibliotēkām, kas izmanto visvairāk līdzekļu grāmatu iegādei – 2003.gadā - 77 454 latu, savukārt 2004.gadā –  43 865 latu.

2005.g. Bibliotēkā ir nokomplektēta mācību literatūra studiju programmām Sabiedriskās attiecības un Uzņēmumu drošība.
2005.g. 11.janvārī Biznesa augstskolā Turība tiek atklāts bezvadu interneta piekļuves tīkls Wi-Fi, kas studentiem ar portatīvajiem datoriem bez maksas ļauj piekļūt internetam. Wi-Fi  zona ir pieejama arī bibliotēkā.

2006.g.  jūnijā bibliotēka iegādājas rezervēšanas moduli komunikācijai ar bibliotēkas lietotājiem. Kopš septembra bibliotēkas lietotāji no interneta kataloga var apskatīt savas saistības un rezervēt sev grāmatas.

2007.g.  Sāk apkalpot maksas abonementa lietotājus.

2008.g. Tiek paplašinātas informācijas meklēšanas iespējas bibliotēku elektroniskajos katalogos.
2008.g. Bibliotēkā tiek atjaunota datortehnika ar jaunākiem modeļiem.
2008.g Iegādātas jaunas on-line datu bāzes : Emerald un SAGE

2009.g. Grāmatu nodošanas kaste- Book Drop

2010.g. Bibliotēkas lietotāju ērtībām izveidoti divi stendi: "Bibliotēkas plāns" un "Grāmatu izkārtojums plauktos pēc alfabēta".

2014.g. Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE (BIS ALISE) klientiem ieviesta bibliotēku e-katalogu mobilā versija. Tagad lasītājiem un bibliotēku darbiniekiem katalogs būs ērti pieejams lietošanai jebkurā diennakts laikā no dažādām mobilām ierīcēm, t.sk. viedtālruņiem un planšetdatoriem.

2016.g. Ieviests jauns maksas pakalpojums- Nakts abonements.

2016.g. Lasītavā pieejami skapīši grāmatu, datoru u.c. lietu atstāšanai uz laiku.

2016.g. Lasītavā izveidotas diskusiju, individuālā darba vietas.

2018.g. Lasītavā pieejama visu diennakti, izņemot svētdienas un svētku dienas. 

Nodarbību saraksts