Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Fakultātes dome

Fakultātes dome

Juridiskā fakultāte savā ikdienas darbā ir iesaistījusi arī darba devējus, studentus un dažādu asociāciju pārstāvjus, kas pārzina esošās darba tirgus tendences un pieprasījumu. Tas nozīmē, ka fakultātes domē darbojas savas nozares eksperti, piedaloties, piemēram, dekāna vēlēšanās, jaunu studiju programmu izveidē, diplomdarbu tēmu, prakses programmu apstiprināšanā.

Pāris reizes gadā fakultāšu dome iepazīstas ar Juridiskās fakultātes sasniegumiem, un izvirza mērķus tālākai attīstībai.

 • Dr. iur. Ingrīda Veikša – Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras vadītāja, profesore, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas locekle, studiju programmas direktore;
 • MPA Ivita Kīsnica – Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes prodekāne, studiju programmas direktore;
 • Dr. iur. Aivars Endziņš – Biznesa augstskolas Turība Tiesību zinātņu katedras profesors, studiju programmas direktors;
 • Dr.iur. Jānis Načisčionis –  Biznesa augstskolas Turība Juridiskās fakultātes dekāns, profesors, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas loceklis, studiju programmas direktors;
 • MPA Vilnis Veinbergs - Biznesa augstskolas Turība Iekšējās drošības dienesta vadītājs, studiju programmas direktors;
 • Mg. iur. Gunārs Kūtris - Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras lektors;
 • Mg. iur. Ivars Bičkovičs – Latvijas Republikas Augstākās Tiesas priekšsēdētājs;
 • Mg. iur. Laila Medina – Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece;
 • Dipl. iur. Genādijs Seibutis – SIA "Drošības korporācija „Pentano”" prezidents;
 • Mg. iur. Jānis Zeps – Latvijas Drošības biznesa asociācija, prezidents;
 • Mg. iur. Viola Supe – Zvērināta advokāte, Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas locekle;
 • Mg. iur Edvīns Bērziņš – VAS "Latvijas dzelzceļš" Valdes priekšsēdētājs;
 • Mg. iur. Juris Juriss – Latvijas Ģenerālprokuratūras prokurors;
 • Mg. iur. Guntars Loba - Latvijas Drošības Biznesa Asociācijas eksperts;
 • Ēriks Jaundālders – Profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātnes” students;
 • Kristaps Grants – Profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātnes” students;
 • Madara Laugale - Profesionālās bakalaura studiju programmas „Tiesību zinātnes” studente;
 • Kārlis Apalups - Profesionālās bakalaura studiju programmas „Organizācijas drošība” students.

Nodarbību saraksts