Studijas>Fakultātes>Juridiskā fakultāte>Studiju programmas>Bakalaura studiju programmas

Organizācijas drošība - profesionālā bakalaura studiju programma

  • Noderīgi

    - Vienīgā šāda veida studiju programma Eiropā

    - Praktiski izbaudīsi ekstremālo autobraukšanu un iemācīsies pielietot šaujamieroci profesionāliem nolūkiem

GRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds organizācijas drošībā

KVALIFIKĀCIJA: Drošības dienesta vadītājs

STUDIJU ILGUMS: 4 gadi pilna laika studijās dienā vai vakarā vai 4,3 gadi nepilna laika studijās neklātienē


STARPTAUTISKA ATZINĪBA

Topošie speciālisti studiju laikā var iesaistīties ne tikai trīs starptautiskās sadarbības programmās vai praktiskās iemaņas nostiprināt un stažēties ārvalstu kompānijās, bet arī ar jau iegūto diplomu startēt darba tirgū visā pasaulē.


PRASMES
Apgūsi praktiskās iemaņas pašaizsardzībā, kā arī iemācīsies būt gatavs sniegt pirmo palīdzību cietušajiem. Iemācīsies rīkoties dažādās krīzes situācijās, gūsi zināšanas par noziedzīgu nodarījumu atklāšanas īpatnībām, kā arī par valsts un pašvaldību iepirkumiem. Iemācīsies  plānot, organizēt un vadīt ar uzņēmuma drošību saistītos pasākumus. Iegūsi praktiskās iemaņas detektīvdarbībā. Apgūsi prasmes profesionāli kontrolēt un motivēt padoto personālu un nodrošināt komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm.


KARJERA:

  • Vidēja līmeņa vadītājs valsts vai pašvaldības institūcijā;
  • Komercsabiedrību drošības dienesta vadītājs;
  • Veido pats savu uzņēmumu.


PRAKSE
1., 2. un 4. studiju gadā. Tu gūsi profesionālo pieredzi sev izvēlētā profesionālajā drošības vidē, piemēram, Latvijas Drošības biznesa asociācijā, kas ir lielākā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno trīsdesmit apsardzes, detektīvdarbības un drošības jomā darbojošos uzņēmumus, vai tepat, augstskolā.

Studējot Biznesa augstskolas Turība programmā „Organizācijas drošība”, ieguvums ir ne tikai dinamisks mācību process ar unikālām nodarbībām (piemēram, tuvcīņa, auto vadīšana ekstrēmos apstākļos, šaujamieroča pielietošana), kurā iesaistīti nozares vadošie uzņēmumi un sabiedriskās  organizācijas (piemēram, Latvijas Drošības biznesa asociācija, Koblenz drošība, Grifs AG, G4S u.c.). Absolvējot programmu, tiek iegūts profesionālā bakalaura grāds organizācijas drošībā un drošības dienesta vadītāja kvalifikācija, kas ļauj ieņemt drošības dienesta vadītāja amatu vai arī veidot savu uzņēmumu šajā nozarē. Turklāt šajā studiju programmā iespējams  apgūt  ne tikai drošības jomas profesionālās zināšanas un praktiskās iemaņas, bet arī iegūt plašas zināšanas vadībā, tiesību aktos un vispārīgi attīstīt domāšanu.

Drošībnieks – tas ir domāšanas veids

„Ir svarīgi, lai drošības jomas nākotnes profesionālis maina domāšanu. Viņam pilnībā jākļūst par drošībnieku. Drošībnieks - tas ir domāšanas veids. Tomēr šāda domāšana pieprasa arī atbilstošas zināšanas. Ētika, fiziskā gatavība, tehniskās zināšanas, lojalitāte pret klientiem un pret pašu organizācijas reputāciju, psiholoģiskā sagatavotība, kā piemēram, emocionālā noturība un līdzsvarotība, mācēt analizēt citu cilvēku vai kāda cita dzīvā objekta psiholoģisko stāvokli un darbības spējas, spēja veikt padziļinātu situācijas analīzi  - tas viss kopā veido kvalitatīva drošībnieka profesionalitāti,” stāsta Biznesa augstskolas Turība profesionālās bakalaura studiju programmas „Organizācijas drošība” direktors Vilnis Veinbergs.

###TAB-HOLDER###

Turpinot studēt maģistrantūrā, studiju ilgums tikai 1,5 gadi!

 

PROGRAMMAS DIREKTORS
Vilnis Veinbergs
Tālrunis: 67606140
E-pasts: Vilnis.Veinbergs@turiba.lv

 

 

Studiju programma ir akreditēta. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem visas šī virziena akreditētās studiju programmas akreditētas līdz 2023. gadam.

Nodarbību saraksts