Studijas>Pārnākšana no citas augstskolas

Pārnākšana no citas augstskolas


Pārnākšana no citas augstskolas nav sarežģīts process!


Jārīkojas sekojoši:

  • students, kurš vēlas iestāties Biznesa augstskolā Turība vēlākos studiju posmos, uzraksta iesniegumu Studiju informācijas centram (SIC), norādot, uz kādu studiju programmu un studiju gadu vēlas pārnākt;
  • kopā ar iesniegumu SIC jāiesniedz akadēmiskā izziņa no iepriekšējās augstskolas vai diploms no jau absolvētas mācību iestādes.

Lai students pārnāktu uz vēlākiem studiju kursiem, iepriekš jābūt iegūtiem vismaz 40 kredītpunktiem.

Pārnācēja iesniegumu izskata līdz 14 dienām, tiek izveidots salīdzinājuma protokols, kur tiek salīdzināti iepriekš apgūtie studiju kursi un izvēlētā Turības studiju programma. Dekāns pieņem lēmumu, kurā kursā studentu uzņemt,  dekāna lēmumu apstiprina rektors.

Tiek sagatavots individuālais studiju plāns, kurā tiek iekļauti papildus apgūstamie studiju kursi. Individuālajā plānā iekļauto papildus studiju kursu kārtošana ir bezmaksas.

ATLAIDE! Pārnākšana  - 50% atlaide. Reflektantiem, kuri uzsāk studijas 2.,4.,6. vai 8. semestrī.

 
Pēc dokumentu iesniegšanas, dekāna un rektora apstiprinājuma, SIC zvana studentam un paziņo lēmumu. Ja students piekrīt augstskolas lēmumam par pāriešanu uz noteiktu kursu, tiek noslēgts līgums par izglītības iegūšanu.

Pārnākšanu no citas augstskolas regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.932.

Sīkāku informāciju par studiju programmām vai pārnākšanu no citas augstskolas uz Turību var iegūt, zvanot uz Studiju informācijas centru pa tālruni 67622333 vai rakstot uz sic@turiba.lv

 

###GALLERY-HOLDER###

Nodarbību saraksts