Studijas>Studijas ārzemēs

Erasmus studiju iespējas ārzemēs

Erasmus+ mobilitātes programma

Biznesa augstskola Turība piedāvā izdevīgu iespēju apgūt arī citu valstu pieredzi un mācību metodes. Izmantojot ERASMUS+ studentu mobilitātes programmu, studenti paplašinās savu redzesloku un dažādos zināšanas savā nozarē.

ERASMUS+ programma ir studentu mobilitātes programma, kas paredz studentu studijas citu ES valstu augstskolās laika posmā no 3 mēnešiem līdz vienam gadam. Šīs programmas mērķis ir attīstīt studentu izglītības veicināšanu, ārvalstu studiju pieredzes attīstīšanu.

Biznesa augstskola Turība šajā programmā piedāvā visu fakultāšu studentiem studiju iespējas 65 partneraugstskolās atkarībā no studiju programmas.

Pieteikties var studenti, kuri vai nu nav līdz šim piedalījušies ERASMUS programmā vai ir piedalījušies ERASMUS mobilitātes programmā, bet kopējais dalības periods nepārsniedz 12 mēnešus (ieskaitot to, kurā students plāno doties), un kuri vismaz vienu studiju gadu ir pabeiguši Turībā.

Kandidātu atlasē pirmām kārtām tiek vērtētas studentu sekmes un svešvalodu zināšanas, kā arī studentu motivācija.

    


Biznesa augstskolas Turība Erasmus ID kods: LV RIGA09
Biznesa augstskolas Turība Erasmus hartas numurs: 210280-LA-1-2014-1-LV-E4AKA1-ECHE

 

BIZNESA AUGSTSKOLAS TURĪBA PARTNERSKOLU SARAKSTS

###TAB-HOLDER###

 

Vairāk par studiju iespējām ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā uzziniet Starptautiskās sadarbības nodaļā!

Ieva Ziemele
ERASMUS koordinatore
C201.kab.
Tālr.: 67625371
Fakss: 67619152
E-pasts: Ieva.Ziemele@turiba.lv

 

Nodarbību saraksts